Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Kurzy a školení na míru

Firmám a institucím, které mají zájem uspořádat školení nebo vzdělávací kurz pro své zaměstnance, nabízí UTB služby na míru. Naše fakulty připraví požadovaný výukový model z oblastí, na které se specializují.

S konkrétními požadavky se obracejte na odpovědné pracovníky na rektorátu nebo na fakultách:

Spolupráce s UTB:Výzkumné jednotky a parky UTB:
Job Centrum UTB
Tel.: +420 576 032 021
E-mail: jobcentrum@utb.cz
Univerzitní institut, Vědeckotechnický park
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Tel.: +420 576 038 040
E-mail: saha@utb.cz
Fakulta technologická
doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Tel.: + 420 57 603 1345
E-mail: cermak@utb.cz
Vědeckotechnický park ICT
doc. Ing. Miroslav Maňas CSc.
Tel.: +420 57 603 5630
E-mail: manas@utb.cz
Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Tel.: + 420 57 603 2504
E-mail: popesko@utb.cz
Centrum polymerních systémů
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, PhD. et Ph.D.
Tel.: +420 57 608 049
E-mail: kuritka@utb.cz
Fakulta multimediálních komunikací
Ing. Mgr. Olga Dolínková Ph.D.
Tel.: +420 57 603 4435
E-mail: dolinkova@utb.cz
Centrum transferu technologií
Ing. Dana Kreizlová
Tel.: +420 57 603 8037
E-mail: kreizlova@utb.cz
Fakulta aplikované informatiky
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Tel.: +420 57 603 5254
E-mail: vasek@utb.cz
CEBIA – Tech
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Tel.: +420 57 603 5254
E-mail: vasek@utb.cz
Fakulta humanitních studií
Mgr. Anna Krátká Ph.D.
Tel.: +420 57 603 8162
E-mail: kratka@utb.cz
Fakulta logistiky a krizového řízení
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
tel.: +420 57 603 2088, 2094
e-mail: mtomastik@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít