UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Ph.D. studium

Získejte doktorát na UTB

Titulem Mgr. nebo Ing. vaše studium rozhodně nemusí končit. Pokračujte ve svém vzdělávání v některém z doktorských studijních programů a staňte se pravým odborníkem nebo vědcem.

Přehled doktorských studijních programů

Fakulta technologická

Studijní program: Chemie a technologie materiálů

Studijní program: Chemie a technologie potravin

Studijní program: Procesní inženýrství

Další informace:

Fakulta managementu a ekonomiky

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní program: Ekonomika a management

Další informace:

Fakulta multimediálních komunikací

Studijní program: Výtvarná umění

Další informace:

Fakulta aplikované informatiky

Studijní program: Inženýrská informatika

Fakulta humanitních studií

Studijní program: Pedagogika

Celoškolské doktorské studijní programy

Studijní program: Materiálové vědy a inženýrství

Studijní program: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Další informace:

 • Aktuálně vyhlášená témata, pokyny pro uchazeče a dokumenty ke studiu v celoškolských doktorských studijních programech najdete na webu UTB v sekci Ph.D. studium

Co tato forma studia obnáší?

Cílem je samozřejmě obhájit disertační práci, složit státnice a získat titul PhD., ale cesta k němu se od magisterských a inženýrských studií podstatně liší.

Na začátku si vyberete školitele, který vám se studiem bude pomáhat a stane se vám mentorem po celou jeho dobu. Spolu pak zvolíte oblast, které se chcete věnovat a vytvoříte individuální studijní plán. Ten si můžete nastavit tak, aby vám vyhovoval časově i náročností.

Náplň práce doktorandů a doktorandek je různá. Převážně se dělí mezi samotné vzdělávání se (přednášky a semináře), vědu (tvůrčí činnost – vaše vlastní bádání) a pokud chcete, můžete i sami vést některé semináře či cvičení, tedy učit budoucí bakaláře, inženýry a magistry.

Během studia máte možnost vyjet na zahraniční studijní pobyty téměř do celého světa a jistě navštívíte mnoho odborných konferencí z vašeho oboru nejen v ČR, takže rozhodně nebudete jenom sedě v kanceláři, nebo laboratoři. Prezenční studenti doktorských studijních programů mají také nárok na pravidelné stipendiu

10 důvodů proč studovat Ph.D

 • Individuální studijní plán
 • Nejmodernější prostředí
 • Časová flexibilita
 • Prezenčně i dálkově
 • Mladý a inspirativní kolektiv
 • Dá se dělat při práci
 • Finanční podpora
 • Zní to dobře, když tě osloví doktore nebo doktorko
 • Studijní výjezdy do zahraničí
 • Účast na konferencích
Zavřít

Fakulty a součásti