UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Kam se můžeš hlásit?

Fakulta technologická

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium 31. 3. 2019
Navazující magisterské studium 17. 5. 2019
Doktorské studium 31. 5. 2019

Na Fakultě technologické (FT) můžeš studovat ve studijních programech Materiály a technologie, Technologie a hodnocení potravin, Chemie a technologie potravin, Procesní inženýrství a Chemie a technologie materiálů.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta managementu a ekonomiky

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium 31. 3. 2019
Navazující magisterské studium 31. 3. 2019
Doktorské studium celoročně

Na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) můžeš studovat ve studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta multimediálních komunikací

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium

  • Mediální a komunikační studia 28. 2. 2019
  • Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby 30. 11. 2018

Navazující magisterské studium

  • Mediální a komunikační studia 31. 3. 2019
  • Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby 31. 3. 2019

Doktorské studium 31. 5. 2019

Na Fakultě multimediálních komunikací (FMK) můžeš studovat ve studijních programech Mediální a komunikační studia, Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta aplikované informatiky

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium 31. 3. 2019
Navazující magisterské studium 31. 5. 2019
Doktorské studium 31. 5. 2019

Na Fakultě aplikované informatiky (FAI) můžeš studovat ve studijním programu Inženýrská informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta humanitních studií

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium 31. 3. 2019
Navazující a pětileté magisterské studium 31. 3. 2019
Doktorské studium 26. 6. 2019

Na Fakultě humanitních studií (FHS) můžeš studovat ve studijních programech Filologie, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, Porodní asistenceUčitelství pro základní školy, Pedagogika a Specializace v pedagogice.

Vyber si obor

Bakalářské studium Navazující magisterské studium

Pětileté magisterské studium Doktorské studium


Fakulta logistiky a krizového řízení

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium 15. 4. 2019
Navazující magisterské studium 15. 4. 2019

Na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) můžeš studovat ve studijních programech Ochrana obyvatelstva, Procesní inženýrství a Bezpečnost společnosti.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium


Univerzitní institut

Termín podání přihlášek

Doktorské studium 3. 6. 2019

Studium v celoškolských doktorských programech probíhá na Centru polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu. Aktuálně lze studovat obory ve studijních programech Materiálové vědy a inženýrství a Nanotechnologie a pokročilé materiály.

Vyber si obor

Doktorské studium

Zavřít

Fakulty a součásti