UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
přijímačky

Letní kolo přijímaček pro akademický rok 2018/2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stále přijímá přihlášky pro studium v akademickém roce 2018/2019. Až do září se tak můžete hlásit na vybrané bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory.

Nabídka oborů a termíny pro podání přihlášky.

Bakalářské studijní oboryMagisterské nebo navazující magisterské studijní oboryDoktorské studijní obory
Fakulta technologická
do 21. 9. 2018
všechny obory
do 24. 8. 2018
všechny obory
do 8. 8. 2018
všechny obory
Zavřít

Fakulty a součásti