UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Kam se můžeš hlásit?

Fakulta technologická

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo do 15. 9. 2019
Navazující magisterské studium – prodlouženo do 31. 8. 2019

Doktorské studium – 31. 5. 2019

Na Fakultě technologické (FT) můžeš studovat ve studijních programech Materiály a technologie, Technologie a hodnocení potravin, Chemie a technologie potravin, Procesní inženýrství a Chemie a technologie materiálů.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta aplikované informatiky

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo do 8. 9. 2019
Navazující magisterské studium – prodlouženo do 8. 9. 2019

Doktorské studium – prodlouženo do 31. 8. 2019

Na Fakultě aplikované informatiky (FAI) můžeš studovat ve studijním programu Inženýrská informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta managementu a ekonomiky

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – 15. 7. 2019
Navazující magisterské studium – 15. 7. 2019

Doktorské studium – celoročně

Na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) můžeš studovat ve studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Univerzitní institut

Termín podání přihlášek

Doktorské studium – 3. 6. 2019 (budeme prodlužovat)

Studium v celoškolských doktorských programech probíhá na Centru polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu. Aktuálně lze studovat obory ve studijních programech Materiálové vědy a inženýrství a Nanotechnologie a pokročilé materiály.

Vyber si obor

Doktorské studium

Zavřít

Fakulty a součásti