UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
přijímačky

Letní kolo přijímaček pro akademický rok 2018/2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stále přijímá přihlášky pro studium v akademickém roce 2018/2019. Až do září se tak můžete hlásit na vybrané bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory.

Nabídka oborů a termíny pro podání přihlášky.

Bakalářské studijní oboryMagisterské nebo navazující magisterské studijní oboryDoktorské studijní obory
Fakulta technologická
do 21. 9. 2018
všechny obory
do 24. 8. 2018
všechny obory
do 8. 8. 2018
všechny obory
Fakulta aplikované informatiky
2. 7. – 9. 9. 2018
všechny obory
16. 7. – 9. 9. 2018
všechny obory
1. 7. – 31. 8. 2018
všechny obory
Fakulta logistiky a krizového řízení
do 10. 9. 2018
Pouze obory:
Ochrana obyvatelstva
Řízení environmentálních rizik
Ovládání rizik
Ovládání rizik
(Profilace: Řízení výrobních a logistických systémů)
Zobrazit detaily
do 10. 9. 2018
Pouze navazující magisterský obor:
Bezpečnost společnosti
(Specializace: Environmentální bezpečnost, Rizikové inženýrství, Rizika výrobních a logistických procesů, Ochrana obyvatelstva)
Zobrazit detaily
Zavřít

Fakulty a součásti