UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
přijímačky

Letní kolo přijímaček pro akademický rok 2018/2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stále přijímá přihlášky pro studium v akademickém roce 2018/2019. Až do září se tak můžete hlásit do přijímacího řízení pro vybrané bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory.

Nabídka oborů a termíny pro podání přihlášky.

Bakalářské studijní oboryMagisterské nebo navazující magisterské studijní oboryDoktorské studijní obory
Fakulta technologická
do 21. 9. 2018
všechny obory
do 24. 8. 2018
všechny obory
do 8. 8. 2018
všechny obory
Fakulta managementu a ekonomiky
do 15. 7. 2018
všechny obory
do 15. 7. 2018
všechny obory
Fakulta aplikované informatiky
2. 7. – 9. 9. 2018
všechny obory
16. 7. – 9. 9. 2018
všechny obory
1. 7. – 31. 8. 2018
všechny obory
Fakulta humanitních studií
do 13. 8. 2018
Pouze obory:
Německý jazyk pro manažerskou praxi
(prezenční forma studia)
Všeobecná sestra
(kombinovaná forma studia)
Zdravotně sociální pracovník
(prezenční i kombinovaná forma studia)
do 13. 8. 2018
Pouze navazující magisterský obor:
Pedagogika předškolního věku
(prezenční forma studia)
Fakulta logistiky a krizového řízení
do 13. 8. 2018
Pouze obory:
Ochrana obyvatelstva
Řízení environmentálních rizik
Ovládání rizik
do 13. 8. 2018
Pouze navazující magisterský obor:
Bezpečnost společnosti
Zavřít

Fakulty a součásti