UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studium

Kam se můžeš hlásit?

Fakulta technologická

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo do 15. 9. 2019
Navazující magisterské studium – prodlouženo do 31. 8. 2019

Doktorské studium – 31. 5. 2019

Na Fakultě technologické (FT) můžeš studovat ve studijních programech Materiály a technologie, Technologie a hodnocení potravin, Chemie a technologie potravin, Procesní inženýrství a Chemie a technologie materiálů.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta managementu a ekonomiky

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo do 15. 7. 2019
Navazující magisterské studium – prodlouženo do 15. 7. 2019

Doktorské studium – celoročně

Na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) můžeš studovat ve studijních programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta multimediálních komunikací

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium

  • Mediální a komunikační studia – 28. 2. 2019
  • Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby – 30. 11. 2018

Navazující magisterské studium

  • Mediální a komunikační studia – 31. 3. 2019
  • Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby – 31. 3. 2019

Doktorské studium – 31. 5. 2019

Na Fakultě multimediálních komunikací (FMK) můžeš studovat ve studijních programech Mediální a komunikační studia, Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta aplikované informatiky

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo od 2. 7. do 8. 9. 2019
Navazující magisterské studium – prodlouženo od 16. 7. do 8. 9. 2019

Doktorské studium – prodlouženo od 1. 7. do 31. 8. 2019

Na Fakultě aplikované informatiky (FAI) můžeš studovat ve studijním programu Inženýrská informatika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium


Fakulta humanitních studií

Termín podání přihlášek

Bakalářské studium prodlouženo do 11. 8. 2019* (více informací)
Navazující a pětileté magisterské studium prodlouženo do 18. 8. 2019** (více informací)
Doktorské studium – 26. 6. 2019

* Platí pro obory Všeobecná sestra (kombinovaná forma), Zdravotně sociální pracovník (prezenční a kombinovaná forma), Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma).

** Platí pro obor Pedagogika předškolního věku (prezenční forma).

Na Fakultě humanitních studií (FHS) můžeš studovat ve studijních programech Filologie, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, Porodní asistenceUčitelství pro základní školy, Pedagogika a Specializace v pedagogice.

Vyber si obor

Bakalářské studium Navazující magisterské studium

Pětileté magisterské studium Doktorské studium


Fakulta logistiky a krizového řízení

Termín podání přihlášek
Bakalářské studium – prodlouženo od 11. 6. do 11. 8. 2019

Navazující magisterské studium – prodlouženo od 11. 6. do 11. 8. 2019

Na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) můžeš studovat ve studijních programech Ochrana obyvatelstva, Procesní inženýrství, Bezpečnost společnosti a Aplikovaná logistika.

Vyber si obor

Bakalářské studium Magisterské studium


Univerzitní institut

Termín podání přihlášek

Doktorské studium – 3. 6. 2019 (budeme prodlužovat)

Studium v celoškolských doktorských programech probíhá na Centru polymerních systémů, které je součástí Univerzitního institutu. Aktuálně lze studovat obory ve studijních programech Materiálové vědy a inženýrství a Nanotechnologie a pokročilé materiály.

Vyber si obor

Doktorské studium

Zavřít

Fakulty a součásti