UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Erasmus+

Absolvenstká stáž

Absolventské stáže ERASMUS+

Vaše UTB ve Zlíně se zapojila do konsorcia WorkSpace Europe se záměrem rozšířit nabídku Erasmus+ stáží i pro své absolventy.

To znamená, že Vaše univerzita Vám již umožňuje absolvovat Erasmus+ stáže i po ukončení studia a to prostřednictvím Workspace Europe.
V následujících řádcích se dozvíte základní informace o absolventských stážích.

Co je absolventská Erasmus + stáž?

Absolventská Erasmus + pracovní stáž je období odborné přípravy, kterou stážista absolvuje v přijímající organizaci (například ve firmě) v zahraniční zemi zapojené do programu Erasmus +  už jako absolvent, maximálně do 12 měsíců od státnic.
Absolventská stáž je finančně podporována ze zdrojů EU. Absolventem se stáváte úspěšným ukončením studia a to provedením státní závěrečné zkoušky.

Kdo může jít na absolventskou Erasmus+ stáž?

Na stáž se mohou v roce 2017 přihlásit studenti končících ročníků bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně denního i kombinovaného studia, kteří úspěšné složí v roce 2017 státní závěrečnou zkoušku.

Do jakých zemí lze vycestovat a jaká je výše finančního příspěvku?

Stáž můžete absolvovat v zemích zapojených do programu Erasmus +.Výše finanční podpory pro Erasmus +  absolventská stáž, se liší v závislosti od hostitelských zemí. Seznam zemí je rozdělen do 3 skupin se stanovenou fixní sazbou finančního příspěvku na měsíc:

  • Skupina 1:

Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko, Spojené království
Výše finanční podpory na měsíc: 600 €

  • Skupina 2:

Belgie, Chorvatsko, Kypr, Německo, Řecko, Island, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Turecko
Výše finanční podpory na měsíc: 500 €

  • Skupina 3:

Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Makedonie
Výše finanční podpory na měsíc: 400 €

V rámci absolventské zahraniční stáže získáte finanční příspěvek ze zdrojů EU z programu Erasmus + na minimálně 2 a maximálně 5 měsíců.

Kdy může absolventská stáž začít?

Vaše stáž může začít nejdříve po vašem úspěšném absolvování státnic, kdy se stáváte absolventem. Stáž musí být absolvována nejpozději do 12 měsíců po státnicích (do 12 měsíců od Vašich státnic musí být Vaše stáž ukončena a administrativně uzavřena).

Mám zájem. Jak se přihlásit?

V první řadě je třeba se přihlásit do výběrového řízení na vaší fakultě pomocí tohoto formuláře

Jaké budou další kroky?

Po ukončení výběrového řízení na všech fakultách UTB ve Zlíně, oddelění Medzinárodní spolupráce obdrží seznam studentů nominovaných na absolventskou stáž, které WorkSpace Europe bude následně kontaktovat ohledně dalšího postupu a začne s nimi pracovat na organizaci stáže.

Pamatujte, abyste mohli realizovat absolventskou stáž, musíte se přihlásit podle výše uvedených pokynů ještě během studia (před složením státnic) a na stáž vycestovat až po úspěšně absolvovaných státnicích.

Všechny podrobné informace najdete na www.workspaceeurope.cz

V případě dotazů nebo nejasností se s důvěrou obraťte na WorkSpace Europe.

Web: www.workspaceeurope.cz

Email: info@workspaceeurope.cz

Tel: +421 948 222021

Kontakt

Krátkodobé výjezdy a stáže TEL:+420 576 032 201 Mobil:+420 739 329 953 E-mail: outgoing@utb.cz Kancelář:U13/320

Zavřít

Fakulty a součásti