UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Zasedání Akademického senátu

Výstupy z činnosti Akademického senátu máte k nahlédnutí níže.

Zápisy ze zasedání

Zápisy z jednotlivých zasedání Akademického senátu v aktuálním kalendářním roce.

Návrhy pro projednání

Předkládané dokumenty Akademickému senátu k projednání a ke schválení (dostupné pouze po přihlášení).

Volební řád

Dokument, kterým se řídí volby v Akademickém senátu UTB ve Zlíně.

Jednací řád

Dokument, kterým se řídí jednání Akademického senátu UTB ve Zlíně.

Zprávy o činnosti

Souhrnné zprávy o činnosti Akademického senátu za jednotlivá sledovaná období.

Zavřít

Fakulty a součásti