Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zasedání Akademického senátu

Výstupy z činnosti Akademického senátu máte k nahlédnutí níže.

Zápisy ze zasedání

Zápisy z jednotlivých zasedání Akademického senátu v aktuálním kalendářním roce.

Návrhy pro projednání

Předkládané dokumenty Akademickému senátu k projednání a ke schválení (dostupné pouze po přihlášení).

Volební řád

Dokument, kterým se řídí volby v Akademickém senátu UTB ve Zlíně.

Jednací řád

Dokument, kterým se řídí jednání Akademického senátu UTB ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít