UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
flk
Fakulta logistiky a krizového řízení

Řízení environmentálních rizik

Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Program: Bezpečnost společnosti Obor: Řízení environmentálních rizik Forma: Prezenční Typ: Bakalářské Jazyk: Čeština

Obor ušitý na míru všem, kteří se zajímají o širší souvislosti jednotlivých složek prostředí, které nás obklopuje. Zajímá vás, jak firmy a společnost zatěžují životní prostředí svými činnostmi? A naopak, jak může vše kolem nás pozitivně i negativně ovlivnit náš každodenní život? Chtěli byste se už konečně dozvědět, jak je to s globálním oteplováním? Bude na světě dostatek pitné vody? A co udělat s odpadem, aby vám ušetřil nebo dokonce generoval peníze?

Obor, který řeší mnohem víc než jen životní prostředí a přitom jeho výuka probíhá v prostředí „user-friendly“. Vyjedete na terénní praxi do zahraničí a poznáte globální trendy rozvoje. Zjistíte, čemu se ve skutečnosti říká „éčka“ a jaká jsou specifika některých surovin. Mimo to se naučíte pracovat s geografickými informačními systémy, bez kterých by společnost dnes už snad ani nemohla fungovat. Namodelujete nebezpečí živelné pohromy v reálném prostředí vašeho bydliště, naučíte se, jak se člověk v krizových situacích chová a jak mu pomoci. To vše v návaznosti na znalosti z oblasti práva, fyziky, chemie, biologie a managementu. Navíc, proč nestudovat obor, který je z hlediska zaměstnanosti v Evropě, za posledních 15 let, tím nejúspěšnějším?

Na jaké předměty se můžete těšit?

· Ekologie
· Komunikační dovednosti
· Modelování mimořádných události a monitoring
· Environmentální toxikologie
· Geografické informační systémy
· Biochemie
· Management starých ekologických zátěží
· Zdroje rizik v chemickém průmyslu a jaderné energetice
· Potravinová bezpečnost
· Základy fyzické geografie
· Environmentální právo a systémy ochrany
· Recentní suroviny a jejich specifika
· Environmentální management v kontextu socio-ekonomického rozvoje

Kde najdete po studiu uplatnění?

· Státní správa, odbory územního plánování a rozvoje, odbory životního prostředí a zemědělství
· Společnosti zabývající se audity a certifikací v oblasti životního prostředí a ekologického řízení
· Podniky zabývající se vodohospodářskou a energetickou problematikou
· Ostatní soukromé společnosti se vztahem k environmentu
· Orgány krizového řízení na úrovni obcí s rozšířenou působností, krajů či orgánů s celostátní působností

Forma studia: prezenční

Zavřít

Fakulty a součásti