UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studenti se specifickými potřebami

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Centrum pro studenty se specifickými potřebami je celouniverzitní pracoviště, jehož posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je, abychom v co největší možné míře zpřístupnili studium studentům se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, poruchami učení a poruchami autistického spektra, s psychickým a somatickým onemocněním.

Zavřít

Fakulty a součásti