Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studenti se specifickými potřebami

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Centrum pro studenty se specifickými potřebami je celouniverzitní pracoviště, jehož posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Naším hlavním cílem je, abychom v co největší možné míře zpřístupnili studium studentům se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením, poruchami učení a poruchami autistického spektra, s psychickým a somatickým onemocněním.

Chceme překonávat a odstraňovat bariéry při studiu na UTB, poskytovat komplexní poradenský, technický, konzultační a intervenční servis.

Centrum pro studenty se SP je členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (ap3sp), která napomáhá rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami, dbá na dodržování standardu kvality těchto služeb a podporuje koncept rovného přístupu ke vzdělávání.

Podpora studentům je poskytována v souladu se Směrnicí rektora UTB Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Směrnice rektora č. 18/2018

Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Zavřít

Fakulty a součásti