Fakulta logistiky a krizového řízení

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Bezpečnost společnosti navazující prezenční čeština FLKŘ
Ochrana obyvatelstva bakalářské kombinované, prezenční čeština FLKŘ
Ovládání rizik bakalářské kombinované, prezenční čeština FLKŘ
Řízení environmentálních rizik bakalářské prezenční čeština FLKŘ