_THEME_IMPORTANT_NOTICE

Aktuality

28. 06. 2017

Primární e-mailová adresa a uživatelské jméno studentů do portálu Office 365

Dne 11. 7. 2017 došlo u studentů bakalářských a magisterských studijních programů ke změně primární e-mailové adresy a uživatelského jména...

27. 06. 2017

Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá...


19. 09. 2017

Přihlášky projektů na festival Transmit

Transmit Festival vypisuje Open Call do T-Mobile Student Lab – přehlídky studentských projektů, jejichž výraznou součástí je propojení...

19. 09. 2017

Zápis zahraničních studentů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přijala více než 200 studentů na výměnný pobyt v zimním semestru. Zápis nových zahraničních studentů...

14. 09. 2017

Termíny zkoušek Cambridge English

Centrum jazykového vzdělávání na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně ve spolupráci s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge...

13. 09. 2017

Den klastrů

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně pořádá Den klastrů ve Zlínském...

13. 09. 2017

Noc vědců na UTB

O tom, že věda hýbe světem se návštěvníci můžou přesvědčit první říjnový pátek. V mnoha českých i evropských městech proběhne jedna z...

12. 09. 2017

Profesor Milan Zelený v cyklu GEN

Podívejte se na medailon prof. Milana Zeleného z cyklu České televize GEN. Česko-americký ekonom prof. Milan Zelený působí na Fordham...