_THEME_IMPORTANT_NOTICE

Aktuality

28. 06. 2017

Primární e-mailová adresa a uživatelské jméno studentů do portálu Office 365

Dne 11. 7. 2017 došlo u studentů bakalářských a magisterských studijních programů ke změně primární e-mailové adresy a uživatelského jména...

27. 06. 2017

Osobní e-mailové adresy na UTB a převod schránek na službu Office 365

Poradní sbor rektora Rada pro informační systém, který je zřízen dle Statutu UTB ve Zlíně a Směrnice rektora č. 2/2015 a ve kterém má každá...


21. 09. 2017

Den otevřených dveří v UPPER

Chceš zjistit, jak nastartovat svoje podnikání, dostat se do komunity odvážných, mladých, kreativních lidí ve Zlíně nebo se jen informovat,...

20. 09. 2017

Univerzitní pěvecký sbor hledá nové hlasy

Milé studentky, milí studenti, pokud rádi zpíváte, dovolujeme si Vás pozvat do Univerzitního pěveckého sboru Univerzity Tomáše Bati ve...

19. 09. 2017

Přihlášky projektů na festival Transmit

Transmit Festival vypisuje Open Call do T-Mobile Student Lab – přehlídky studentských projektů, jejichž výraznou součástí je propojení...

19. 09. 2017

Zápis zahraničních studentů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přijala více než 200 studentů na výměnný pobyt v zimním semestru. Zápis nových zahraničních studentů...

14. 09. 2017

Termíny zkoušek Cambridge English

Centrum jazykového vzdělávání na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně ve spolupráci s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge...

13. 09. 2017

Den klastrů

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně pořádá Den klastrů ve Zlínském...