Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Prohlášení o přístupnosti

Kontakt

Přístupný web TEL:+420 576 032 284 E-mail: digital@utb.cz

Pokud narazíte na jakýkoli problém týkající se přístupnosti webu, dejte nám prosím vědět.

Prohlášení UTB o přístupnosti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na obsah internetových stránek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejích fakult a součástí.

Stav souladu

Uvedené webové stránky jsou plně v souladu požadavky stanovenými zákonem č. 99/2019 Sb. a mezinárodním standardem přístupnosti WCAG 2.1. Webové stránky jsou aktualizovány a dále vyvíjeny za dodržování postupů a zásad přístupnosti tak, aby se s jejich obsahem mohli seznámit i uživatelé se specifickými potřebami.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 18. 12. 2019 na základě posouzení provedeném třetí stranou.

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 6. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Návštěvníkům webu je k dispozici uživatelská podpora, kterou mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu digital@utb.cz v případě dotazů či problémů spojených s přístupností webu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou uživatelské podpoře, má návštěvník možnost obrátit se na kancléře UTB ve Zlíně prostřednictvím e-mailu kancler@utb.cz.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Uchazeči a studenti se specifickými vzdělávacími potřebami mohou využít služby našeho Centra pro studenty se specifickými potřebami. Centrum poskytuje komplexní poradenský, technický, konzultační a intervenční servis a další podpůrné služby. Jeho cílem je snížit bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, zvýšit studijní komfort studentů se specifickými potřebami a zmírnit případné obtíže při studiu.

Online nebo osobní konzultaci si můžete domluvit e-mailem na adresu spporadenstvi@utb.cz nebo prostřednictvím online rezervačního systému.

Fakulty a součásti

Zavřít