Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Fyzická bezpečnost

Kontakt

Hlášení bezpečnostních incidentů a podnětů

TEL:+420 739 624 808 E-mail: bezpecnost@utb.cz

Ing. Lukáš Kotek

Manažer fyzické bezpečnosti TEL:+420 739 624 808 E-mail: mfb@utb.cz

Potřebujete-li poradit v oblasti fyzické bezpečnosti, kontaktujte manažera fyzické bezpečnosti. Nejedná-li se o akutní záležitost, využijte prosím e-mailovou korespondenci.

Pro hromadné informování je zřízena e-mailová adresa bezpecnost@utb.cz, která je jedním z informačních kanálů v oblasti fyzické bezpečnosti. Tuto adresu můžete zároveň využít i k zasílání bezpečnostních podnětů a incidentů, neslouží však k obousměrné komunikaci.

Fyzická bezpečnost na UTB

Fyzická bezpečnost je na UTB řešena dlouhodobě a systematicky. Působnost této oblasti zahrnuje ochranu životů a zdraví všech osob v našich prostorech a na našich akcích, ochranu majetku univerzity, zaměstnanců a studentů a vytváření bezpečného prostředí pro studium, práci, vzdělávání, výzkum i setkávání.

V rámci této problematiky se věnujeme všem úrovním, tedy preventivní činnosti, přípravě na efektivní řešení bezpečnostních incidentů i následnému zamezení dalšího negativního působení bezpečnostně významných situací.

Fyzická bezpečnost je složitý mechanismus, který zahrnuje řadu prvků – jak samotný systém řízení bezpečnosti, tak různá režimová, technická i netechnická opatření.

UTB realizovalo pro udržení systematického budování a neustálého zlepšování bezpečnostního systému několik zásadních kroků – zpracování důkladné analýzy rizik všech prostor, vytvoření strategických dokumentů, které obsahují akční plány rozvíjející fyzickou bezpečnost a řadu projektů podporujících a rozvíjejících fyzickou bezpečnost na UTB.

V oblasti řízení bezpečnosti byla vytvořena pozice Manažer fyzické bezpečnosti, který zajišťuje odbornost, metodické řízení a neustálé vyhodnocování bezpečnostní situace.

Jako podpůrný orgán byl ustanoven poradní sbor rektora Bezpečnostní management UTB, který má za úkol poskytovat poradenství při realizaci bezpečnostních aktivit na UTB z pohledu odborností jednotlivých členů tohoto sboru, které s fyzickou bezpečností souvisí.

Vzdělávací materiály

Podklady k bližšímu seznámení s tématem fyzické bezpečnosti a základními principy, které mohou zaměstnanci a studenti či studentky aplikovat ke zvýšení svého osobního bezpečnostního povědomí.

Postupy pro typové situace

Doporučené postupy konkrétního jednání zaměstnanců, studentů a studentek pro efektivní reakci ve specifických bezpečnostních situacích.

Newslettery

Archiv novinek z oblasti fyzické bezpečnosti najdete právě zde.

Fakulty a součásti

Zavřít