Fakulta managementu a ekonomiky

Název oboru Stupeň získané kvalifikace Forma studia Vyučovací jazyk Fakulta
Business Administration navazující prezenční angličtina FaME
Finance doktorské, navazující kombinované, prezenční angličtina, čeština FaME
Finance, specializace Finanční kontrola navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Finanční řízení podniku bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Management a ekonomika bakalářské, doktorské kombinované, prezenční čeština FaME
Management a marketing navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Management a marketing, specializace Design management navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Management and Economics bakalářské, doktorské kombinované, prezenční angličtina FaME
Management and Marketing navazující prezenční angličtina FaME
Management ve zdravotnictví navazující kombinované čeština FaME
Podniková ekonomika navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Průmyslové inženýrství navazující kombinované, prezenční čeština FaME
Řízení výroby a kvality bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Účetnictví a daně bakalářské kombinované, prezenční čeština FaME
Veřejná správa a regionální rozvoj bakalářské, navazující kombinované, prezenční čeština FaME