Fakulta managementu a ekonomiky

Aktuality

top Uzavření budovy FaME (U2) z důvodu rekonstrukce

06. 05. 2016

Z důvodu rekonstrukce budovy FaME (U2, Mostní 5139) dochází od 16.5.2016 k úplnému uzavření celého objektu. Ředitelé ústavu a vedení Fakulty managementu a ekonomiky jsou dislokováni do budovy FT(U1) - Vavrečkova 275....


27. 05. 2016

FaME a UTB ve Zlíně má speciální zdravotnické vozidlo

Dne 26. května 2016 bylo ve Školícím a vývojovém centru firmy EGO Zlín ve Štípě poprvé představeno odborné veřejnosti speciální...
06. 05. 2016

Uzavření budovy FaME (U2) z důvodu rekonstrukce

Z důvodu rekonstrukce budovy FaME (U2, Mostní 5139) dochází od 16.5.2016 k úplnému uzavření celého objektu. Ředitelé ústavu a vedení...
04. 05. 2016

Jmenování doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D. děkanem FaME

Fakultu managementu a ekonomiky (FaME) vede od 26. dubna nový děkan. Akademický senát fakulty zvolil do funkce doc. Ing. Davida Tučka, Ph.D.
04. 05. 2016

Spolupráce FaME se společností ESCARE a Vsetínskou nemocnicí

Spolupráce se zabývá využitím metod průmyslového inženýrství v nemocnicích.
03. 05. 2016

Vyhodnocení Rektorského dne sportu

Dne 28. dubna byl na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) vyhlášen Rektorský den sportu. Tato tradice již poněkolikáté vytáhla studenty i...
03. 05. 2016

Studenti z FaME vyhráli první a třetí místo v soutěži Můj první milion

Příčku nejvyšší získal projekt Doller Jiřího Doležala a Jana Emlera z FaME. Jde o nástroj, který v sobě kombinuje možnosti diáře s nástroji...
02. 05. 2016

Ohlédnutí za konferencí DOKBAT 2016

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve čtvrtek 28. dubna hostila už 12. ročník konference pro mladé vědecké...
05. 04. 2016

International Week a International Festival

V úterý 5. dubna 2016 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně konal již třetí ročník akce s názvem International Festival, která nabídla...
04. 04. 2016

Konferenci od mladých pro mladé organizovali studenti FaME

Začátkem března se v prostorách Auly na FaME UTB ve Zlíně konala Konference od mladých pro mladé, která si kladla za cíl pomoci probudit ve...
01. 04. 2016

Soutěž o nejlepší studentskou práci 2016

Asociace hotelů a restaurací České republiky před několika lety založila tradici soutěže o nejlepší studentskou práci za daný rok. Proto i...