Fakulta managementu a ekonomiky

Aktuality

PP.jpg

top Hodnocení výuky na UTB

04. 12. 2017

04. 12. 2017

Informační schůzka k zahraničním mobilitám ERASMUS+, Freemover

Srdečně zveme studenty na informační schůzku k výjezdům do zahraničí v akademickém roce 2018/2019 v rámci programů ERASMUS+ a...
04. 12. 2017

Absolvent FaME, manažer Resortu Valachy, Martin Řehák získal cenu za nejlepší studentskou práci roku 2017

Na výročním zasedání Asociace hotelů a restaurací ČR spojeném s každoročním udílením oborových cen, které se konalo v pátek 1. prosince v...
04. 12. 2017

Hodnocení výuky na UTB

Vážení a milí studenti, od 27. 11. 2017 do 31. 12. 2017 máte možnost hodnotit kvalitu výuky za poslední semestr. Budeme velmi rádi, když...
03. 12. 2017

Mezinárodní vědecká konference Ekonomika Management Finance (EMF 2018)

10. – 11. 10. 2018 Nové trendy a výzvy pro akademickou a podnikatelskou sféru http://emf.fame.utb.cz/
03. 12. 2017

Sdílíme své znalosti s manažery z praxe

Vědecký tým, vedený Ing. Janou Matoškovou, Ph.D., který pracuje na projektu Zvýšení výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského...
29. 11. 2017

Studium a pracovní stáže v zahraničí Erasmus+ a Freemover 2018/2019

Vyhlašujeme výběrové řízení pro studium a pracovní stáže v zahraničí v rámci programů Erasmus+ a Freemover pro akademický rok 2018/2019....
29. 11. 2017

Nabídka studia na University of Huddersfield, Velká Británie, se získáním Double degree titulu

Nabídka studia na University of Huddersfield ve Velké Británii v akademickém roce 2018/2019 Vypisujeme výběrové řízení pro...
27. 11. 2017

Studenti FaME pořádají ve spolupráci s Charitou Zlín sbírku a prodej UTB náramků

Studenti Manažerské etiky připravují v rámci předmětu benefiční akci, budeme rádi, když se přidáte.
27. 11. 2017

Erasmus+ pracovní stáže v zahraničí LS 2017/2018

Upozorňujeme, že je stále možné se přihlásit na pracovní stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ s výjezdem během akademického roku...
23. 11. 2017

Možnosti studia v USA (Study in the USA Seminar)

Srdečně bychom vás chtěli pozvat na setkání se zástupci Velvyslanectví USA v České republice a studenty, kteří by se s vámi rádi podělili...