Fakulta logistiky a krizového řízení

Hlavní směry vědecko-výzkumné činnosti Fakulty logistiky a krizového řízení jsou logistika, krizové řízení a environmentální bezpečnost. V oblasti logistiky je firmám nabízen výzkum činností článků logistického řetězce, jejich optimalizace a zefektivňování, analýza logistických technologií, ekonomicko–matematického modelování a projektování logistických systémů se zaměřením na výrobní, distribuční, obchodní a dopravní logistiku.

Více o spolupráci s praxí.

Kontakt:
Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
  
místnost: 182.19/H1, 1.12B/H1
tel.: +420 57 603 2088, 2094
E-mail: mtomastik@flkr_utb_cz