Fakulta managementu a ekonomiky

Akademický rok 2015/2016

Cena rektora

 • Ing. Michal Krajíček

Cena primátora města Zlína

 • Ing. Jakub Kalinec

Cena Ing. Zdeňka Rybky, CSc.

 • Ing. Vojtěch Sadil

Cena generálního ředitele Slováckých strojíren Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc.

 • Ing. Marie Küchlerová

Cena Moravského peněžního ústavu

 • Ing. Jiří Paprčka

Cena Job centra a Komerční banky

 • Ing. Martin Šály

Cena Nadace T. Bati

 • Ing. Monika Konečná

Cena Nadace UTB

 • Bc. Michal Londák

Titul s vyznamenáním v navazujícím magisterském studijním programu získali:

 • Ing. Michal Krajíček
 • Ing. Barbora Slováčková
 • Iuliia Rozova
 • Ing. Shavkat Alimov
 • Ing. Olga Iogova
 • Ing. Oksana Konyk
 • Ing. Raian Burgos Razal
 • Ing. Sienghour Seng

Oceněné diplomové práce

 • Ing. Martina Blažková
 • Ing. Tereza Geletová
 • Ing. Tomáš Hrabec
 • Ing. Eva Chudá
 • Ing. Radek Slezák
 • Ing. Barbora Slováčková
 • Ing. Veronika Tomková
 • Ing. Monika Vrbová
 • Ing. Kristýna Kudrnová
 • Ing. Simona Marinčáková
 • Ing. Gabriela Rošlapilová
 • Ing. Michaela Ždánská
 • Ing. Rozova Iuliia
 • Ing. Razal Rainal Burgos
 • Ing. Vataman Natalia
 • Ing. Jana Halíčková
 • Ing. Libor Svoboda
 • Ing. Ondřej Šánek

Titul s vyznamenáním v bakalářském studijním programu získal:

 • Bc. Michal Londák

Oceněné bakalářské práce

 • Bc. Lucie Juřicová
 • Bc. Michal Londák
 • Bc. Jana Havelková
 • Bc. Monika Petríková
 • Bc. Andrea Vrbková