Fakulta aplikované informatiky

studujfai.cz

Aktuality

erasmus retua.jpg

top Předzápis na letní semestr 2017/2018

12. 01. 2018

Předzápis kombinovaného studia se koná 12. - 18. 1. 2018 a kroužkový předzápis prezenčního studia 19. - 22. 1. 2018. Bližší informace naleznete v Rozhodnutí děkana RD/07/17.

03_ISR-1 retua.jpg

top FAI vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2018/19

02. 01. 2018

Fakulta aplikované informatiky vypisuje 1. kola výběrových řízení do všech třech stupňů vysokoškolského studia. POZOR! Přijďte k nám studovat bakalářský studijní program a získejte po zimním...

zacina_to_u_tebe.jpg

top Den otevřených dveří na FAI proběhne 9.2.2018

07. 11. 2017

Den otevřených dveří se koná na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 01 Zlín dne 9. 2. 2018 informace budou vždy v 10:00 h, 12:00 h a 14:00 h.

18. 01. 2018

ASFAI vyhlašuje volby členů Akademického senátu FAI UTB ve Zlíně pro funkční období 2018 – 2021

Akademický senát Fakulty aplikované informatiky  Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS FAI vyhlašuje...
18. 01. 2018

AS FAI vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem FAI

Akademický senát Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 1 odst. 3 Řádu pro volbu kandidáta na jmenování...
08. 01. 2018

Erasmus+ výběrové řízení pro studenty

Výběrové řízení na studijní pobyty, pracovní stáže Erasmus+ a Freemovers a absolventské pracovní stáže Dne 13. 2. 2018 od 13...
05. 01. 2018

Otevírací doba Areálové studovny v lednu 2018

V lednu bude areálová studovna FAI otevřena pouze v úterý a v pátek od 8 do 13 hodin.