Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Helpdesk CVT

Helpdesk pro uživatele (studenty a zaměstnance UTB)

Pokud máte problém a nevíte si rady, použijte prosím náš helpdeskový systém. O Vašem problému se tak dozvíme rychle, bude systémem zaznamenán a to včetně průběhu jeho řešení. Pro usnadnění jsme rozdělili problémové okruhy a zavedli srozumitelné e-mailové adresy, na které lze požadavky posílat.

E-mailová adresa Ve kterých případech ji použít
stag@utb.cz pokud se problém týká studijního informačního systému IS/STAG
eprihlaska@utb.cz pokud se problém týká registrace / podání přihlášky k přijímacímu řízení
sap@utb.cz pokud se problém týká ekonomického informačního systému SAP
prukaz@utb.cz pokud se problém týká průkazu zaměstnance nebo průkazu studenta
network@utb.cz pokud se problém týká počítačové sítě, uživatelského účtu, e-mailové pošty, IP adresy, DNS záznamu, souborového systému
wifi@utb.cz pokud se problém týká bezdrátové sítě WiFi (eduroam)
web@utb.cz pokud jste webmaster součásti a problém se týká webových stránek, zřízení webového prostoru
tvis@utb.cz pokud chcete zveřejnit informaci v televizích v objektu U13 nebo v televizích ve všech objektech univerzity; zveřejnění musí být schváleno Odborem marketingu a komunikace tzn., že požadavek musí být zadán již se souhlasným stanoviskem uvedeného útvaru, jinak nebude informace uveřejněna
abuse@utb.cz adresa slouží k hlášení bezpečnostních incidentů
rt@utb.cz pokud nic z výše uvedeného nevyhovuje nebo nevíte, do kterého okruhu problém zařadit
rt-espis@utb.cz pokud se problém týká informačního systému e-Spis
kredit@utb.cz pokud se problém týká informačního stravovacího systému KREDIT

 

Fakulty a součásti

Zavřít