Fakulta humanitních studií

E-přihláška
Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!

velikonoce.png

Aktuality

14. 04. 2014

Hodnocení kvality výuky

Vážené studentky, vážení studenti, opět se na vás obracíme se žádostí o vaše AKTIVNÍ zapojení do hodnocení kvality výuky předmětů, které...

18. 03. 2014

Ukončení posledních ročníků a SZZ v akademickém roce 2013/2014

Podrobné pokyny ke kontrole studijních výsledků, ukončení posledních ročníků a ke státním závěrečným zkouškám naleznete ve Směrnici děkanky...