Fakulta humanitních studií

E-přihláška
Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!

Hlavní aktualita
www.utb.cz/fhs/veda-a-vyzkum/svoc-2014-2015