Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Fakt Hustý Studium - video

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!
Aktualita_16.4.2015.png

Aktuality

15. 04. 2015

Myslíš, že se tě to netýká?

Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně zve všechny zájemce na interaktivní besedu Myslíš, že se tě to netýká?

14. 04. 2015

Veřejná obhajoba SVOČ prací 2014/2015

Rádi bychom Vás pozvali na veřejnou obhajobu prací SVOČ, která se bude konat dne 22. 4. 2015.

23. 03. 2015

JUNIOR UNIVERZITA a nově JUNIOR-SENIOR UNIVERZITA 2015 jsou tady!

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně pořádá další, v pořadí již 3. ročník, oblíbené prázdninové akce Junior Univerzita pro děti ve věku...

10. 03. 2015

TERMÍNY ZKOUŠEK LS 2015 - Cambridge English ve Zlíně

FHS ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K., připravila pro studenty VŠ i SŠ zkoušky Cambridge English s místem konání přímo na UTB ve Zlíně.

09. 03. 2015

Ukončení posledních ročníků a státní závěrečné zkoušky

Podrobné pokyny ke kontrole studijních výsledků, ukončení posledních ročníků a ke státním závěrečným zkouškám naleznete ve Směrnici děkanky...

10. 02. 2015

Kurzy čínského jazyka a kultury pro veřejnost!

Pro zájemce z řad široké veřejnosti i studentů ve Zlíně připravila Fakulta humanitních studií kurz čínského jazyka a kultury, který bude...