Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Fakt Hustý Studium - video

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!
Aktualita_2.9.2015.png

Aktuality

02. 09. 2015

Doplňovací volby zástupců FHS do studentské komory Akademického senátu FHS UTB ve Zlíně

Navrhněte studenty pro funkční období září 2015 – březen 2016 konané ve dnech 24. – 26. 9. 2015!

31. 08. 2015

Průvodce prváka na youtube

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně připravila pro studenty nastupující do 1. ročníků krátká videa s důležitými informacemi, které...

20. 08. 2015

Conference From Theory to Practice

The Department of Modern Languages and Literatures at Tomas Bata University in Zlín announces its seventh annual conference on Anglophone...

30. 06. 2015

Průvodce prváka 2015

Zde ke stažení průvodce prváka na FHS.