Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Směrnice k přijímacímu řízení

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!
Aktualita_29.11.2016_2.jpg

Aktuality

01. 12. 2016

European Prehistory - Breakthrough Archeological Sites

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně zve studenty i zaměstnance univerzity na setkání s doktorem Semirem Osmanagić, který promluví o...

01. 12. 2016

Vyhlášení výsledků literární soutěže "How English Matters for My Life"

V průběhu října a listopadu 2016 se mohli studenti Fakulty humanitních studií ve Zlíně (FHS) zúčastnit literární soutěže v anglickém jazyce...

01. 12. 2016

Přiznání prospěchového stipendia

Rozhodnutí o přiznání prospěchového stipendia jsou připravena na studijním oddělení k osobnímu převzetí (termín vyzvednutí 1. - 8. 12. 2016).

29. 11. 2016

6. Univerzitní olympiáda anglického a německého jazyka Soutěž studentů středních škol zlínského regionu

Dne 25. listopadu 2016 se v prostorách rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnil již 6. ročník Univerzitní olympiády anglického...

28. 11. 2016

Doktorský seminář III.

v rámci doktorského studia v doktorském studijním programu Pedagogika, studijním oboru Pedagogika

28. 11. 2016

Hodnocení kvality výuky - zimní semestr 2016/2017

Vážené studentky, vážení studenti, opět se na vás obracíme se žádostí o vaše AKTIVNÍ zapojení do hodnocení kvality výuky předmětů, které...