Fakulta humanitních studií

E-přihláška

Fakt Hustý Studium - video

Jednorázové stipendium ve výši až 10.000 Kč za vynikající výsledky po 1. semestru  ve všech prezenčních oborech FHS!

Aktualita_26.9.2016.png

Aktuality

26. 09. 2016

nepřítomnost děkanky

22. 09. 2016

Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na pozici Studentská vědecká síla pro akademický rok 2016/2017 pro Centrum výzkumu FHS a Ústav...

Jedná se o podporu talentovaných studentů v oblasti vědy a výzkumu na jednotlivých pracovištích FHS. Jde o snahu podpořit kreativitu...

16. 09. 2016

Writing Challenge – How English Matters for My Life

Centrum jazykového vzdělávání vyhlašuje u příležitosti oslav 10. výročí založení Fakulty humanitních studií na UTB ve Zlíně soutěž o...

12. 09. 2016

Seznam předmětů, které pro malý zájem nebudou v zimním semestru 2016/2017 realizovány

Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, bez administrativního poplatku.

09. 09. 2016

Videoprůvodce prváka

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně připravila pro nové studenty prvních ročníků tři krátká videa, která je přehledně provedou...