UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Elektronická pošta (e-mail)

Přístup k elektronické poště UTB, návody k použití a nastavení poštovních klientů, služby elektronické pošty, hromadná pošta apod.

Obecné informace

Pravidla používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně stanovuje Směrnice rektora č. 7/2017

Každému studentovi a zaměstnanci UTB ve Zlíně je v okamžiku založení uživatelského jména a hesla UTB přiřazena e-mailová adresa ve formátu login@utb.cz, kde login je přidělené uživatelské jméno. Pro uživatele, jejichž e-mailová adresa byla zřízena před 1.3.2017 zůstává pro doručování pošty v platnosti také původní e-mailová adresa ve formátu login@xxx.utb.cz, kde xxx je označení součásti UTB, ke které daný uživatel organizačně přísluší – viz Seznam domén UTB pro doručování elektronické pošty

Studenti bakalářských a magisterských programů a někteří zaměstnanci a studenti doktorských programů mají e-mailové schránky převedeny na serveru Microsoft Exchange na službě Office 365. Ostatní zaměstnanci a studenti doktorských programů mají e-mailové schránky umístěné ještě na IMAP serveru UTB.

Přístup k e-mailové schránce na serveru Microsoft Exchange na Office 365

Každý uživatel má k dispozici poštovní schránku o velikosti 50 GB. Elektronická pošta je doplněná o kalendář a evidenci kontaktů a úkolů.

Přístup prostřednictvím webového portálu

Pro přihlášení ke službě Office 365 můžete použít libovolný z následujících odkazů:

Více informací naleznete na cvt.utb.cz/office365

Přístup prostřednictvím klientského programu

Pro přístup je možné použít libovolný e-mailový program podporující protokoly Microsoft Exchange nebo IMAP (např. Microsoft Outlook, Mozilla Thuderbird). Přístup pomocí protokolu POP3 je také možný, ale už se nedoporučuje.

Další služby elektronické pošty

Informace k hromadným e-mailovým adresám jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele.
Hromadné e-mailové adresy

Na žádost zaslanou na Helpdesk CVT (network@utb.cz) lze poskytnout uživatelům následující služby:

  • založení elektronického mailing listu,
  • tzv. alias – založení jiného nebo alternativního názvu e-mailové adresy (např. pro projekty nebo registrovaná akademická doménová jména),
  • dočasné přesměrování na soukromý e-mail v případě ukončení studia nebo pracovního poměru.
Zavřít

Fakulty a součásti