Fakulta multimediálních komunikací

Aktuality

13. 07. 2015

Změna úředních hodin na studijním oddělení FMK

V období prázdnin dochází ke změně úředních hodin na studijním oddělení FMK. Od 1. 7. 2015 do 19. 7. 2015 - úřední hodiny pouze ve středu...
03. 07. 2015

Hledáme modely pro kresbu

Pro výuku figurální kresby (akt) pedagoga MgA. Radka Petříčka, Ph.D. v zimním semestru akademického roku 2015/2016 hledáme zájemce o práci...
19. 06. 2015

Nabídka pracovní stáže v Českém centru Londýn

Chcete proniknout do londýnské kulturní scény a nabýt nové praktické zkušenosti v oblasti kulturního managementu?
25. 05. 2015

Zápisy, předzápisy a časový plán akademického roku 2015/2016

Na Úřední desce FMK byla zveřejněna rozhodnutí děkanky  Rozhodnutí děkana RD2015.03 - Zápisy do 1. ročníků akademického roku...
15. 05. 2015

Ubytovací stipendium

Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium na druhé stipendijní období akademického roku 2014/2015, tj. od 1. 1. 2015 do...
13. 04. 2015

Umělecká soutěž Propojený svět

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v...

Archiv Aktualit 2015
Archiv Aktualit 2014