Fakulta multimediálních komunikací

Aktuality

top Den otevřených dveří Ústavu marketingových komunikací

09. 01. 2017

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 proběhne Den otevřených dveří oboru Marketingové komunikace. Představení oboru proběhne vždy v 10:00; 12:00 a 14:00 v budově U44/učebna č. 218.

18. 01. 2017

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2016/2017

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2016/2017 bude probíhat přes webové rozhraní https://stag.utb.cz/portal/ (po přihlášení)...
13. 01. 2017

Volby kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem...
12. 01. 2017

10. ročník soutěže Master of Crystal

Společnost PRECIOSA, a. s. ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České sklářské společnosti vyhlašují...
10. 01. 2017

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá přípravné kurzy pro zájemce o...
03. 01. 2017

East or West - Xchange's Best!

Proděkan pro mezinárodní vztahy Fakulty multimediálních komunikací vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a...

Archiv Aktualit 2017
Archiv Aktualit 2016

Archivy aktualit 2005-2017