Fakulta technologická

safe_image1.png

LABORATVOŘ

Lámeš si hlavu, kam jít na vysokou? Dej nám 5 minut a zjisti, proč jít studovat Fakultu technologickou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Více informací na laboratvor.cz


Informace k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Aktuality

laboratvor.jpg

top Studuj a bav se vědou!

04. 03. 2014

Lámeš si hlavu kam jít na vysokou? Přidej se k nám a my ti ukážeme, že dělat vědu není žádná věda.

15. 04. 2014

Startup story – vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Všechny zájemce o podnikání srdečně zveme na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Na akci budou vyhlášeny...
15. 04. 2014

Školení chemických databází

Přijďte se do knihovny naučit, jak pracovat se specializovanými chemickými databázemi Reaxys a SciFinder.
28. 03. 2014

Pokyn děkana PD/07/2014

Postup při udělování zápočtu za diplomovou a bakalářskou práci a při kontrole původnosti diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty...
20. 02. 2014

Kontrola splnění studijních povinností

Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2013/2014 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky.