Laboratorní centrum Fakulty technologické

LCFT.jpg

Název projektu:

Laboratorní centrum Fakulty technologické

Zkrácený název:

LCFT

Reg. č. projektu:

CZ.1.05/4.1.00/04.0139

Zdroj financování:

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:

4 Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojenou s výzkumem

Oblast podpory:

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojenou s výzkumem

Příjemce dotace:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přidělená dotace:

521 318 281,– Kč

z toho:

443 120 538,85 Kč z rozpočtu EU
78 197 742,15 Kč ze státního rozpočtu ČR

Trvání projektu:

1. 7. 2008 – 31. 3. 2014

Cílem projektu je vybudování infrastruktury pro výuku spojenou s VaV v navazujících magisterských (Mgr.) a doktorských (Ph.D.) studijních programech Fakulty technologické (FT). To umožní posílení a zkvalitnění výuky technických oborů, spojených s VaV a rozvoj dovedností mladých výzkumníků.

Výstupem projektu je novostavba Laboratorního centra Fakulty technologické (LCFT) s vybudovanou kapacitou 12 540 m2. Nová budova provozně a účelově spojená se stávajícím objektem umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity fakulty do jednoho organického celku. Vybudování této infrastruktury je situováno do východní části areálu Svit. Novostavba LCFT je umístěna severně od stávajícího objektu Fakulty technologické. Objekt má 4 nadzemní podlaží (NP) s ustoupeným 5. NP (pro umístění technologických zařízení budov), 1 snížené podlaží a 1 podzemní podlaží. 

Prospěch z nově vybudované kapacity výukových prostor a laboratoří bude mít cílová skupina projektu, kterou tvoří především studenti studijních programů FT i VaV pracovníci FT. Od příštího akademického roku bude mít prospěch z užívání z nové infrastruktury více než 2 000 studentů FT.

Tisková zpráva k ukončení projektu LCFT

Orientační půdorysy jednotlivých podlaží novostavby LCFT:

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Blažek, technický ředitel projektu
telefon: 57 603 2028
e-mail: pblazek@rektorat_utb_cz

logo_vavpi.jpg