Konference Plastko 2018

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářský klastr z.s. Vás srdečně zvou na další ročník odborné konference Plastko 2018. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Konference se uskuteční 18. - 19. dubna 2018 v Akademia centru UTB, Mostní 5139, Zlín

Náplň konference

plenární přednášky

  • novinky a trendy plastikářského sektoru

odborné přednášky

  • funkční plniva a modifikátory s minimálním podílem z neobnovitelných zdrojů
  • bioplasty
  • recyklace
  • novinky v oblasti výrobních a testovacích zařízení
  • prezentace formou posterů na flexibilních výstavních plochách
  • distribuce informačních a propagačních materiálů
  • společenský večer pro všechny účastníky dne 18. dubna 2018 ve foyer Academia centra

Účastnický poplatek konference při registraci do 19. února 2018 činí 4.190,- Kč bez DPH.

Více informací najdete v přiloženém letáku nebo na stránkách konference.

Plastko2018_CZ.jpg