Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Open in navigation

Scientific Board

Board Members

Chairman

Prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., Rector, TBU in Zlín

External Members

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. University of Pardubice
Assoc. Prof. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Prague University of Economics and Business
Prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng. Mendel University in Brno
Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Masaryk University
Prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Jan Evangelista Purkyně University
Assoc. Prof. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. University of Ostrava
prof. Dr. Ing. Jan Mareš Mendel University in Brno
Prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Brno University of Technology
Prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Technical University of Liberec
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. Moravian Slovak Engineering Works
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. VSB – Technical University of Ostrava
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Czech Technical University in Prague
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Palacký University Olomouc
Ing. Čestmír Vančura Kovárna VIVA a.s.
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Brno University of Technology

Internal Members

Prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA Faculty of Applied Informatics, TBU in Zlín
Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. Faculty of Multimedia Communications, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. Centre of Polymer Systems, TBU in Zlín
Mgr. Libor Marek, Ph.D. Faculty of Humanities, TBU in Zlín
Prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Faculty of Management and Economics, TBU in Zlín
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. UNI, TBU in Zlín
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. CPS, TBU in Zlín
Prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A. Faculty of Multimedia Communications, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Martin Sysel, Ph.D. Faculty of Applied Informatics, TBU in Zlín
Prof. Ing. David Tuček, Ph.D. Faculty of Management and Economics, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Faculty of Logistics and Crisis Management, TBU in Zlín
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. CEBIA-Tech, TBU in Zlín
Assoc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. Faculty of Applied Informatics, TBU in Zlín

Faculties and departments

Close