Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Open in navigation

Scientific Board

Board Members

Chairman

Prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., Rector, TBU in Zlín

External Members

Prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.College of Polytechnics Jihlava
Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.Czech Technical University in Prague
Prof. akad. mal. Boris JirkůUniversity of West Bohemia
Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., dr.h.c.Matej Bel University
Prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.Brno University of Technology
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.University of Pradubice
Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.Mendel University in Brno
Prof. Dr. Ing. Pavel NěmečekTechnical University of Liberec
Assoc. Prof. Ing. Martin Novák, Ph.D.Jan Evangelista Purkyně University
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBASiemens, s.r.o.
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.Moravian Slovak Engineering Works
Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.VSB – Technical University of Ostrava
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.Czech Technical University in Prague
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.Brno University of Technology
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Palacký University Olomouc
Ing. Čestmír VančuraKovárna VIVA a.s.

Internal Members

Assoc. Prof. Mgr. Irena ArmutidisováFaculty of Multimedia Communications, TBU in Zlín
Prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.Faculty of Technology, TBU in Zlín
Prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.Faculty of Technology, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.Faculty of Applied Informatics, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.Centre of Polymer Systems, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.Faculty of Humanities, TBU in Zlín
Prof. Dr. Ing. Drahomíra PavelkováFaculty of Management and Economics, TBU in Zlín
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.UNI, TBU in Zlín
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.CPS, TBU in Zlín
Prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.Faculty of Multimedia Communications, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Martin Sysel, Ph.D.Faculty of Applied Informatics, TBU in Zlín
Prof. Ing. David Tuček, Ph.D.Faculty of Management and Economics, TBU in Zlín
Assoc. Prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.Faculty of Logistics and Crisis Management, TBU in Zlín
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.CEBIA-Tech, TBU in Zlín
Prof. Ing. Dušan VičarFaculty of Logistics and Crisis Management, TBU in Zlín

 

Faculties and departments

Close