Tomas Bata University in Zlín

Open in navigation

Návod na nastavení WiFi na iPhone

  1. Klikněte na [ Nastavení ]

  2. V Nastavení klikněte na [ Wi-Fi Nepřipojeno > ]

  3. Rozklikněte [ Jiná… > ]

  4. Vyplňte údaje Jméno: eduroam; Zabezpečení: Firemní WPA2

  5. Uživatel: vaše_uživatelské_jméno@utb.cz; Heslo: vaše heslo do eduroam; Klikněte na [ Připojit ]

  6. Přijměte certifikát – [ Přijmout ]

  7. Jste úspěšně připojeni

Faculties and departments

Close