Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Složení Vědecké rady

Předseda

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor, UTB ve Zlíně

Externí členové

ČlenPůsobiště
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.Vysoká škola polytechnická Jihlava
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.České vysoké učení technické v Praze
prof. akad. mal. Boris JirkůZápadočeská univerzita v Plzni
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., dr.h.c.Univerzita Mateja Bela
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.Vysoké učení technické v Brně
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.Univerzita Pardubice
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně
prof. Dr. Ing. Pavel NěmečekTechnická univerzita v Liberci
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBASiemens, s.r.o.
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.Slovácké strojírny a.s.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.VŠB – Technická univerzita Ostrava
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.České vysoké učení technické v Praze
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.Vysoké učení technické v Brně
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Čestmír VančuraKovárna VIVA a.s.

Interní členové

ČlenPůsobiště
doc. Mgr. Irena ArmutidisováFMK UTB ve Zlíně
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.FT UTB ve Zlíně
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.FT UTB ve Zlíně
doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.UTB ve Zlíně
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.FAI UTB ve Zlíně
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.CPS UTB ve Zlíně
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.FHS UTB ve Zlíně
prof. Dr. Ing. Drahomíra PavelkováFaME UTB ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.UNI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.CPS UTB ve Zlíně
prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.FMK UTB ve Zlíně
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.FAI UTB ve Zlíně
prof. doc. Ing. David Tuček, Ph.D.FaME UTB ve Zlíně
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.FLKŘ UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.CEBIA-Tech UTB ve Zlíně
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.FLKŘ UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít