Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Složení Vědecké rady

Předseda

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor UTB ve Zlíně

Externí členové

Člen Působiště
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Univerzita Pardubice
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. Mendelova univerzita v Brně
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. Masarykova univerzita
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. Ostravská univerzita
prof. Dr. Ing. Jan Mareš Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Vysoké učení technické v Brně
prof. Dr. Ing. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. Slovácké strojírny a.s.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. VŠB – Technická univerzita Ostrava
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. České vysoké učení technické v Praze
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Čestmír Vančura Kovárna VIVA a.s.
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Interní členové

Člen Působiště
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA FAI UTB ve Zlíně
Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. FMK UTB ve Zlíně
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. CPS UTB ve Zlíně
Mgr. Libor Marek, Ph.D. FHS UTB ve Zlíně
prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková FaME UTB ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. UNI UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. CPS UTB ve Zlíně
prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. FT UTB ve Zlíně
prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A. FMK UTB ve Zlíně
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. FAI UTB ve Zlíně
prof. Ing. David Tuček, Ph.D. FaME UTB ve Zlíně
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. FLKŘ UTB ve Zlíně
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. CEBIA-Tech UTB ve Zlíně
doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. FAI UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít