Technical Services

Technical Services

Head of Technical Services E-mail: Room: Telephone:
Mr Radomír Ševčík sevcik@utb_cz 0140/U13 +420 57 603 2233
 
Assistants E-mail: Room: Telephone:
Ing. Daniela Zmarzliaková zmarzliakova@utb_cz 0141/U13 +420 57 603 2244
 
Head of Space Management E-mail: Room: Telephone:
Ing. Martina Kopečková kopeckova@utb_cz 0141/U13 +420 57 603 2242
 
Space Management E-mail: Room: Telephone:
Ms Jitka Grulichová grulichova@utb_cz 0126/U2 +420 57 603 2062
Mr Aleš Handl handl@utb_cz 0249/U2 +420 57 603 2049
 
Head of Transport Services E-mail: Room: Telephone:
Mr Libor Večeřa vecera@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
 
Drivers E-mail: Room: Telephone:
Mr Michal Poslušný poslusny@utb_cz 0215/U2 +420 57 603 2015
Mr Josef Baranek baranek@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
Mr Alois Vyoral vyoral@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
 
Head of Maintenance Services E-mail: Room: Telephone:
Mr Eduard Šiftař siftar@utb_cz 0138/U13 +420 57 603 8078
 
Electricians E-mail: Room: Telephone:
Mr Ivo Fornůsek   0242/U2 +420 57 603 2042
Mr Vít Fornůsek   A004/U56 +420 57 603 5025
 
Head of Plumbers E-mail: Room: Telephone:
Mr Roman Kubálek kubalek@utb_cz 0242/U2 +420 57 603 2048
 
Plumbers E-mail: Room: Telephone:
Mr Pavel Kuľka   0242/U2 +420 57 603 2042
Mr Pavel Vrbka   0242/U2 +420 57 603 2042
 
Carpenter E-mail: Room: Telephone:
Mr František Michalík michalik@utb_cz 124/U1 +420 57 603 1124
 
Educational Facilities E-mail: Room: Telephone:
Bc. Alois Cepek cepek@utb_cz 0139/U13 +420 57 603 2809
Mr Martin Sagner msagner@utb_cz 038/U15 +420 606 777 243
 
Building Administrators
U1, U3 and U15 E-mail: Room: Telephone:
Mr Pavel Švenda svenda@utb_cz 038/U15 +420 733 690 754
 
U2 and U10 E-mail: Room: Telephone:
Mr Josef Žák zak@utb_cz 0143/U2 +420 606 777 299
 
U4 and U16 E-mail: Room: Telephone:
Mr Vilém Ress ress@utb_cz 101/U4 +420 733 140 751
 
U5 and U56 E-mail: Room: Telephone:
Mr Antonín Dlabač dlabac@utb_cz A004/U56 +420 606 777 241
 
U11 and U17 E-mail: Room: Telephone:
Mr Jan Kuthan kuthan@utb_cz A220/U17 +420 606 777 215
 
U8, U13 and U14 E-mail: Room: Telephone:
Mr Jaroslav Kocfelda kocfelda@utb_cz 0139/U13 +420 602 777 178
 
U18 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Mr Tomáš Tiller tiller@utb_cz 203/U18 +420 734 787 952