Tomas Bata University in Zlín

Open in navigation

PhD Programmes Accredited on Behalf of TBU

Supervisors

Study programme: Material Sciences and Engineering | P3924

Course: Biomaterials and Biocomposites | 3911V040

No.SupervisorAffiliation
1.doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2.doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3.doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
4.MSc. Antonio Di Martino, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
5.doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
6.doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7.prof. Ing. Petr Sáha, CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
8.prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Study programme: Nanotechnology and Advanced Materials | P3972

Course: Nanotechnology and Advanced Materials | 3942V006

No.SupervisorAffiliation
1.prof. Ing. František Božek, CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2.prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3.prof. Qilin Cheng, MSc., Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
4.doc. MSc. Natalia Kazantseva, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
5.doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
6.Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7.doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
8.prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.VUT v Brně
9.doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.Dr. Ing. Radek StočekUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14.Raghvendra Singh Yadav, Dr.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Faculties and departments

Close