Tomas Bata University in Zlín

Open in navigation

PhD Programmes Accredited on Behalf of TBU

Specialist Board

Study program – Material Sciences and Engineering

Degree course – Biomaterials and Biocomposites

Chairman 
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Internal members 
doc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
External members 
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.Vysoké učení technické v Brně
Ing. Igor Lacík, DrSc.Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci

 Study program – Nanotechnology and Advanced Materials

Degree course – Nanotechnology and Advanced Materials

Chairman 
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Internal members 
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
External members 
doc. Petr Filip, CSc.Akademie věd ČR
prof. RNDr. David Lukáš, CSc.Technická univerzita v Liberci
Ing. Mária Omastová, DrSc.Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně

Faculties and departments

Close