Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Oborové rady

Studijní program: Materiálové vědy a inženýrství

Studijní obor: Biomateriály a biokompozity

Člen radyPracoviště
Předseda
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.Vysoké učení technické v Brně
Ing. Igor Lacík, DrSc.Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci

 Studijní program: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Studijní obor: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Člen radyPracoviště
Předseda
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
doc. Petr Filip, CSc.Akademie věd ČR
prof. RNDr. David Lukáš, CSc.Technická univerzita v Liberci
Ing. Mária Omastová, DrSc.Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně

Fakulty a součásti

Zavřít