Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Oborové rady

Studijní program: Materiálové vědy a inženýrství

Studijní obor: Biomateriály a biokompozity

Člen rady Pracoviště
Předseda
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vysoké učení technické v Brně
Ing. Igor Lacík, DrSc. Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek 5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci

Studijní program: Biomateriály a biokompozity

Studijní obor:

Člen rady Pracoviště
Předseda
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Vysoké učení technické v Brně
Ing. Igor Lacík, DrSc. Slovenská akadémia vied
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci

Studijní program: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Studijní obor: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Člen rady Pracoviště
Předseda
prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
doc. Petr Filip, CSc. Akademie věd ČR
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Technická univerzita v Liberci
Ing. Mária Omastová, DrSc. Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek 5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Studijní program: Nanotechnologie a pokročilé materiály

Studijní obor:

Člen rady Pracoviště
Předseda
prof. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Interní členové
prof. Ing. Petr Sáha ,CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Externí členové
doc. Petr Filip, CSc. Akademie věd ČR
prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Technická univerzita v Liberci
Ing. Mária Omastová, DrSc. Slovenská akadémia vied
doc. Dr. Ing. Vladimír Pavlínek 5M, S.R.O. KUNOVICE R&D
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně

Fakulty a součásti

Zavřít