Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

ESN Zlín

ESN Zlín (dříve Buddy System Zlín) je parta nadšených studentů, kteří se ve svém volném čase starají o zahraniční studenty studující na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s Mezinárodním oddělením pro své zahraniční kolegy organizují výlety, exkurze a další kulturně zábavní akce, jejichž cílem je zpříjemnit jejich pobyt v České republice a Zlíně.

Prvním a nejdůležitějším úkolem každého buddy studenta je ještě před příjezdem kontaktovat svého zahraničního studenta a poradit mu s plánováním cesty do Zlína. Po příjezdu je doporučeno vyzvednout zahraničního studenta na nádraží a doprovodit ho na příslušnou kolej. Během školního roku záleží čistě na buddy studentovi, jak moc se chce zapojit do činnosti Buddy Systemu Zlín a zda chce také organizovat akce, při kterých má příležitost poznat ostatní zahraniční studenty a také studenty z jiných fakult.

Členství v Buddy System má mnoho benefitů:

  • zlepšení komunikačních dovedností a procvičení angličtiny
  • získání zahraničních kamarádů
  • zlepšení organizačních dovedností
  • výhoda při výběrovém řízení na Erasmus

Více informací o Buddy Systemu Zlín a aktivitách buddy studentů se dozvíte na stránkách: www.buddysystem.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít