UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Aktuality a akce

přijímačky

Letní kolo přijímaček pro akademický rok 2018/2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně stále přijímá přihlášky pro studium v akademickém roce 2018/2019. Až do září se tak můžete hlásit na vybrané bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory.Nabídka oborů a termíny pro podání přihlášky.Bakalářské studijní obory Magisterské nebo navazující magisterské studijní obory Doktorské studijní oboryFakulta technologickádo 21. 9. 2018 všechny obory do 24. 8. 2018 všechny obory do 8. 8. 2018 všechny oboryFakulta aplikované informatiky2. 7. - 9. 9. 2018 všechny obory 16. 7. - 9. 9. 2018 všechny obory 1. 7. - 31. 8. 2018 všechny oboryFakulta humanitních studiído 13. 8. 2018 Pouze obory: Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma studia) Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) Zdravotně sociální pracovník (prezenční i kombinovaná forma studia) do 13. 8. 2018 Pouze navazující magisterský obor: Pedagogika předškolního věku (prezenční forma studia)Fakulta logistiky a krizového řízenído 13. 8. 2018 Pouze obory: Ochrana obyvatelstva Řízení environmentálních rizik Ovládání rizik do 13. 8. 2018 Pouze navazující magisterský obor: Bezpečnost společnosti

Detail článku
Promoce absolventů

Slavnostní promoce absolventů UTB

spolupráce

Návštěva z čínské univerzity

Bata shoe foundation

Zástupci Baťovy nadace navštívili zlínskou univerzitu

utb

Univerzita má dva nové profesory

FT

Doc. Čermák byl jmenován děkanem Fakulty technologické

sport utb

Zlínští akademici získali 8 medailí

Kabelkový veletrh

Kabelky vynesly seniorům pergolu

Výstava FMK

Diplomky 18 – výstava diplomových prací studentů Fakulty multimediálních komunikací

Zavřít

Fakulty a součásti