Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

ECTS

ECTS je systém kreditů, který usnadňuje situaci těm, jež v rámci vysokoškolského studia navštěvují univerzity v různých zemích. Kredity studenti získávají na základě studijních výsledků a časové náročnosti kurzu. Mohou si je převádět z jedné univerzity na druhou tak, aby se jim započítaly do jejich individuálního studijního programu či odborné přípravy.

Díky systému ECTS se náplň studia odvíjí více od konkrétních potřeb studentů. Systém je jedním z hlavních nástrojů boloňského procesu, který má pomoci vzájemně sladit vzdělávací systémy jednotlivých států.

Kromě toho lze díky kreditům studijní programy snáze plánovat, realizovat a hodnotit, a také jsou transparentnější.

Fakulty a součásti

Zavřít