Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Bakalářské studium

Přijímací řízení

Už víte, jakým směrem se vydáte? Skvělé, pojďme se podívat na to, co všechno musíte udělat, abyste u nás mohli studovat. Tři jednoduché kroky vás navedou na tu správnou cestu.

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení. Jak na to vám poradíme na webu Centra pro studenty se SP.

1. Podejte si přihlášku

Přihlášku nemusíte posílat poštou, stačí, když ji vyplníte a odešlete elektronicky prostřednictvím E-přihlášky.

E-přihláška

Termíny pro podání e-přihlášky

Pohlídejte si termíny! Obecně platí, že na některé umělecké programy Fakulty multimediálních komunikací můžete poslat přihlášku už v září se začátkem školního neboli akademického roku. Deadline pro jejich podání pak bývá koncem listopadu. Do bakalářských programů všech ostatních fakult startuje přihlašování obvykle začátkem nového roku.

Nestihli jste podat přihlášku? To je nám líto, ale ještě je tu šance. Fakulty často vypisují i další kola přijímacího řízení, které zveřejníme zde i na stránkách fakult.

Fakulta technologická Start Deadline Poplatek
Všechny bakalářské programy (1. kolo) 1. 11. 2023 31. 3. 2024 460 Kč
Všechny bakalářské programy (2. kolo) 12. 9. 2024 460 Kč
Fakulta managementu a ekonomiky Start Deadline Poplatek
Všechny bakalářské programy (1. kolo) 2. 1. 2024 30. 4. 2024 440 Kč
Vybrané bakalářské programy (2. kolo) 12. 7. 2024 440 Kč
Fakulta multimediálních komunikací Start Deadline Poplatek
Multimédia 1. 9. 2023 30. 11. 2023 930 Kč
Design 1. 9. 2023 30. 11. 2023 930 Kč
Kreativní odvětví
a digitální kultura
1. 9. 2023 30. 11. 2023 930 Kč
Animovaná tvorba 1. 9. 2023 30. 11. 2023 930 Kč
Teorie a praxe audiovizuální tvorby 1. 9. 2023 30. 11. 2023 930 Kč
Marketingová komunikace 1. 1. 2024 31. 3. 2024 690 Kč
Fakulta aplikované informatiky Start Deadline Poplatek
Všechny bakalářské programy (1. kolo) 1. 11. 2023 31. 3. 2024 460 Kč
Fakulta humanitních studií Start Deadline Poplatek
Všechny bakalářské programy (1. kolo) 9. 11. 2023 31. 3. 2024 460 Kč
Vybrané bakalářské programy (2. kolo) 15. 8. 2024 460 Kč
Fakulta logistiky a krizového řízení Start Deadline Poplatek
Všechny bakalářské programy (1. kolo) 1. 11. 2023 30. 4. 2024 460 Kč
Vybrané bakalářské programy (2. kolo) 18. 8. 2024 460 Kč

Poplatek za podání E-přihlášky

Administrativní poplatek za přihlášku zaplaťte nejlépe hned při jejím podání. Pokud zapomenete, ještě vás upozorníme e-mailem nebo telefonicky, ale vždy je lepší mít vše pod kontrolou.

Platit můžete kartou, převodem, nebo hezky po staru složenkou. Platební možnosti a údaje pro platbu najdete v záložce Info a platba ve vaší e-přihlášce. V e-přihlášce můžete sledovat i to, zda byla přihláška přijata a zaplacena. Pokud se potvrzení o přijetí platby do 10 dnů od platby neobjeví, raději prosím kontaktujete studijní oddělení fakulty.

Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27 – 1925270277/0100
Specifický symbol: oborové číslo, které vám je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
Variabilní symbol: variabilní symbol se liší podle fakulty, na kterou si přihlášku podáváte

 • FT – 2903602990
 • FAME – 5903602990
 • FMK – 4903602990
 • FAI – 3903602990
 • FHS – 6903602990
 • FLKŘ – 2103602990

IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501 0000 0027 1925 2702 77

2. Běžte na přijímačky

Některé fakulty přijímačky mají, některé ne. To podstatné najdete zde, ale nezapomeňte si projít i podrobné informace k přijímačkám na stránkách fakult. Pokud se vás přijímačky týkají, dáme vám v dostatečném předstihu vědět termíny jejich konání.

Fakulta technologická – Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, až dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce. ► Informace k přijímačkám na webu FT

Fakulta managementu a ekonomiky – Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. ► Informace k přijímačkám na webu FaME

Fakulta multimediálních komunikací – Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru), pro studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky ve dvou kolech – talentová zkouška (1. kolo), písemná, tvůrčí a ústní zkouška (2. kolo).

Uchazeči o studium programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace potřebují úspěšně absolvovat přijímací zkoušku, která se skládá ze dvou části – zkouška kreativity a logického myšlení a zkouška všeobecných znalostí. ► Informace k přijímačkám na webu FMK

Fakulta aplikované informatiky – Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. ► Informace k přijímačkám na webu FAI

Fakulta humanitních studií – Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny podmínky přijímacího řízení. Studenty budeme přijímat, dokud nezaplníme všechna volná místa. ► Informace k přijímačkám na webu FHS

Fakulta logistiky a krizového řízení – Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. ► Informace k přijímačkám na webu FLKŘ

3. Kdy a jak se dozvíte výsledek?

O přijetí rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), elektronicky odešleme oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana fakulty.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení do vaší e-přihlášky.

Co se stane, když nestihnete zápis?

Pokud nepřijdete na zápis v daném termínu a ani se z něj neomluvíte, bude to fakulta brát jako váš nezájem studovat v daném oboru a vaše místo se nahradí jiným studentem.

Nemůžete se zúčastnit zápisu?

Když předem víte, že vám termín zápisu nevyhovuje, nabízí se vám dvě možnosti:

 • Zmocněte jinou osobu
  Zmocněnci předejte plnou moc, která musí být zpracována v písemné podobě. Uveďte v ní svoje údaje i údaje zmocněné osoby, důvod plné moci, podpis zmocnitele i zmocněného a datum. Zmocněnec přijde na zápis místo vás a dodá všechny potřebné doklady, které jsou uvedeny v pozvánce k zápisu.
 • Pošlete omluvu na studijní oddělení fakulty a domluvte si jiný termín
  Pokud se v daný termín nemůžete zúčastnit vy, ani jiná osoba, pošlete omluvu na studijní oddělení příslušné fakulty a domluvte se na alternativní možnosti zápisu. Všechno jde, když se chce, musíte však o tom dát co nejdřív vědět!

Co když se nedostanete?

Stát se to může, ale nezoufejte! Není konec, pokud jste se umístili těsně „pod čarou“. Všichni přijatí studenti nemusí nastoupit a jejich místa se obsazují studenty podle dosaženého pořadí. A když to nevyjde ani tak, svět se nezhroutí. Zkusíte to příští rok! 🙂

Co by vás mohlo také zajímat

Fakulty a součásti

Zavřít