Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Střední školy

Zájmové kroužky a letní školy

Letní programátorská přípravka

Intenzivní doučování základů programování. Kurz je určen zájemcům o studium IT oborů, kteří si potřebují doplnit znalosti.

Webové stránky

Junior univerzita®

Oblíbená prázdninová akce pro děti pořádaná Fakultou humanitních studií UTB ve Zlíně, při níž si děti vyzkouší, jaké je to být vysokoškolákem. Zažijí slavnostní imatrikulace, čeká na ně řada vzdělávacích aktivit a her, důmyslně ukrytých v odborně sestaveném programu. Celý týden zakončí slavnostní promoce a malí studenti si tak odnesou nejen řadu zážitků, ale také diplom o absolvování tohoto vysokoškolského dobrodružství.

Webové stránky

Fakulty a součásti

Zavřít