UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Veřejné zakázky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně od 11. 10. 2010 používá elektronické zadávání veřejných zakázek. Aktuální seznam zakázek najdete na Profilu zadavatele.


Předběžné tržní konzultace

Přehled vyhlášených předběžných tržních konzultací:

UTB – ART GALLERY – Projekční set II
Termín: 17. 10. 2018 (časy viz Průvodní dopis)


RIFT – přístrojové vybavení etapa 3 – III
Termín: 25. 7. 2018 v 10:00 hod.


Laboratoře inteligentních robotických systémů
Termíny: 25. 5. 2018 a 28. 5. 2018 (časy viz Průvodní dopis)

Zavřít

Fakulty a součásti