Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Základní školy

Řada aktivit na univerzitě je určena dětem ze základních, a dokonce i z mateřských škol. Jde například o pokusy v laboratořích, zájmové kroužky, workshopy nebo i divadelní představení.

Pro více informací kontaktujte skoly@utb.cz nebo přímo jednotlivé fakulty:

  • Fakulta technologická: RNDr. Iva Čermáková, Ph.D., cermakova@utb.cz, tel. 576 038 080
  • Fakulta managementu a ekonomiky: Ing. Přemysl Pálka, Ph.D., ppalka@utb.cz; tel. 576 032 824
  • Fakulta multimediálních komunikací: MgA. Jana Dosoudilová, dosoudilova@utb.cz; tel. 576 034 113
  • Fakulta humanitních studií: PhDr. Jana Semotamová, semotamova@utb.cz; tel. 576 032 030
  • Fakulta aplikované informatiky: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., kubalcik@utb.cz; tel. 576 035 198
  • Fakulta logistiky a krizového řízení: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., mtomastik@utb.cz; tel.: +420 57 603 2094

Fakulty a součásti

Zavřít