Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kybernetická bezpečnost

Kontakt

Hlášení kybernetických incidentů TEL:+420 576 032 526 E-mail: abuse@utb.cz

Preferovanou formou hlášení je e-mail abuse@utb.cz. V pracovní dny od 8 do 14 hodin, můžete i telefonický kontakt.

Hlášení bezpečnostních incidentů

Bezpečnostní incidenty jsou události, které naznačují, že systémy nebo data organizace mohou být ohroženy. Pokud jste se setkali s bezpečnostním incidentem či máte na něj podezření, neprodleně jej nahlaste.

Pravidla hlášení bezpečnostních incidentů

Kybernetická bezpečnost na UTB

Kybernetická bezpečnost se zabývá způsobem, jakým chráníme své informace, zařízení a aktiva. Zahrnuje činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, uživatelů těchto systémů a dalších osob dotčených kybernetickými hrozbami. Označuje soubor nástrojů, technologií, technik, činností, zásad a procesů, jejichž cílem je prevence, ochrana a související správa zabezpečení počítačových systémů a technologií před kybernetickými útoky.

Řešením kybernetických bezpečnostních incidentů, které vzniknou v informačních systémech a sítích UTB nebo s nimi přímo souvisejí se zabývají pracovníci Centra výpočetní techniky.

Poradním sborem, který je pověřen celkovým řízením a rozvojem významného informačního systému na UTB, je Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti.

Osoba odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací na UTB je Manažer kybernetické bezpečnosti.

Aktuality

Aktuální hrozby, zranitelnosti, varování, opatření.

Základy kybernetické bezpečnosti

Informační a vzdělávací materiály pro zaměstnance a studenty.

Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

Poradní sbor k zajištění řízení kybernetické bezpečnosti.

Směrnice NIS

Informace o směrnici EU pro posílení kybernetické bezpečnosti v členských státech.

Pojmy kybernetické bezpečnosti

Slovník pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti – seznam definic slov a frází týkajících se digitální bezpečnosti.

Fakulty a součásti

Zavřít