Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské studium

Získejte doktorát na UTB

Akademický život doktoranda se od magisterských a inženýrských studií podstatně liší. Přečtěte si, co obnáší studium doktorského programu a jaké by měly být vaše první kroky na cestě k získání titulu Ph.D.

Výběr školitele a tématu

Na začátku si vyberete školitele, který vám se studiem bude pomáhat a stane se vám mentorem po celou jeho dobu. Spolu pak zvolíte oblast, které se chcete věnovat a vytvoříte individuální studijní plán. Ten si můžete nastavit tak, aby vám vyhovoval časově i náročností.

Seznamy školitelů a témata disertačních prací najdete na stránkách fakult o Ph.D. studiu v sekci Věda a výzkum, nebo Tvůrčí činnosti.

Podejte si přihlášku

Už víte jméno vašeho školitele a máte vybránu oblast, kterou budete v průběhu doktorského studia zkoumat? Pokud ano, je čas podat přihlášku.

E-přihláška

Zkrácenou verzi e-přihlášky pak pošlete poštou spolu s ostatními přílohami na příslušné oddělení fakulty. Přehled dokumentů, které musíte k přihlášce doložit, a podrobné informace k přijímačkám najdete na webech fakult.

Potřebujete si ujasnit některé detaily ohledně přijímaček do doktorského studia? Ozvěte se nám. Rádi vám poradíme.

Termíny pro podání e-přihlášky

Jestliže váháte nad tématem disertační práce nebo jste deadline podání přihlášky nestihli z jiného důvodu, je tu ještě šance, že fakulta vypíše další kola přijímacího řízení, která zveřejníme zde i na stránkách fakult.

 

Informace k přijímačkám na webech fakultDeadlinePoplatek
Fakulta technologická31. 5. 2022650 Kč
Fakulta managementu a ekonomiky13. 5. 2022490 Kč
Fakulta multimediálních komunikací31. 5. 2022 | 30. 6. 2022650 Kč
Fakulta aplikované informatiky31. 5. 2022650 Kč
Fakulta humanitních studiíčerven 2022650 Kč
Celoškolské doktorské studijní programyčerven 2022650 Kč

Přijímací zkouška

Přihlášené uchazeče písemně vyzveme k účasti na přijímacím řízení, nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Náplní ústní zkoušky jsou především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemná zkouška pak otestuje vaše znalosti anglického jazyka.

Co vás čeká dál?

Náplň práce doktorandů a doktorandek je různá. Převážně se dělí mezi samotné vzdělávání se (přednášky a semináře), vědu (tvůrčí činnost – vaše vlastní bádání) a pokud chcete, můžete i sami vést některé semináře či cvičení, tedy učit budoucí bakaláře, inženýry a magistry.

Během studia budete mít možnost vyjet na zahraniční studijní pobyty téměř do celého světa a jistě navštívíte mnoho odborných konferencí z vašeho oboru nejen v ČR, takže rozhodně nebudete jenom sedět v kanceláři nebo v laboratoři. Prezenční studenti doktorských studijních programů mají také nárok na pravidelné stipendium.

Co by vás mohlo také zajímat

Fakulty a součásti

Zavřít