Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Doktorské studium

Získejte doktorát na UTB

Akademický život doktoranda se od magisterských a inženýrských studií podstatně liší. Přečtěte si, co obnáší studium doktorského programu a jaké by měly být vaše první kroky na cestě k získání titulu Ph.D.

Výběr školitele a tématu

Na začátku si vyberete školitele, který vám se studiem bude pomáhat a stane se vám mentorem po celou jeho dobu. Spolu pak zvolíte oblast, které se chcete věnovat a vytvoříte individuální studijní plán. Ten si můžete nastavit tak, aby vám vyhovoval časově i náročností.

Seznamy školitelů a témata disertačních prací najdete na stránkách fakult o Ph.D. studiu v sekci Věda a výzkum, nebo Tvůrčí činnosti.

Směrnice rektora č. 20/2023
Standardy školitele doktorských studijních programů

Podejte si přihlášku

Už víte jméno vašeho školitele a máte vybránu oblast, kterou budete v průběhu doktorského studia zkoumat? Pokud ano, je čas podat přihlášku.

E-přihláška

Zkrácenou verzi e-přihlášky pak pošlete poštou spolu s ostatními přílohami na příslušné oddělení fakulty. Přehled dokumentů, které musíte k přihlášce doložit, a podrobné informace k přijímačkám najdete na webech fakult.

Potřebujete si ujasnit některé detaily ohledně přijímaček do doktorského studia? Ozvěte se nám. Rádi vám poradíme.

Termíny pro podání e-přihlášky

Jestliže váháte nad tématem disertační práce nebo jste deadline podání přihlášky nestihli z jiného důvodu, je tu ještě šance, že fakulta vypíše další kola přijímacího řízení, která zveřejníme zde i na stránkách fakult.

 

Informace k přijímačkám na webech fakult Deadline Poplatek
Fakulta technologická 31. 5. 2023 660 Kč
Fakulta managementu a ekonomiky 14. 5. 2023 490 Kč
Fakulta multimediálních komunikací 31. 5. 2023 660 Kč
Fakulta aplikované informatiky 31. 5. 2023 660 Kč
Fakulta humanitních studií 23. 6. 2023 660 Kč
Celoškolské doktorské studijní programy 4. 6. 2023 660 Kč

Přijímací zkouška

Přihlášené uchazeče písemně vyzveme k účasti na přijímacím řízení, nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Náplní ústní zkoušky jsou především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemná zkouška pak otestuje vaše znalosti anglického jazyka.

Co vás čeká dál?

Náplň práce doktorandů a doktorandek je různá. Převážně se dělí mezi samotné vzdělávání se (přednášky a semináře), vědu (tvůrčí činnost – vaše vlastní bádání) a pokud chcete, můžete i sami vést některé semináře či cvičení, tedy učit budoucí bakaláře, inženýry a magistry.

Během studia budete mít možnost vyjet na zahraniční studijní pobyty téměř do celého světa a jistě navštívíte mnoho odborných konferencí z vašeho oboru nejen v ČR, takže rozhodně nebudete jenom sedět v kanceláři nebo v laboratoři. Prezenční studenti doktorských studijních programů mají také nárok na pravidelné stipendium.

Co by vás mohlo také zajímat

Fakulty a součásti

Zavřít