Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Kontakty

Univerzitní koordinátor Klubu absolventů UTB

Univerzitní koordinátor práce s absolventy TEL:+420 576 032 224 E-mail: absolventi@utb.cz Kancelář:U13/424

Správci Klubu absolventů na jednotlivých fakultách

Fakulta technologická

Ing. Simona Mrkvičková, Ph.D.
mrkvickova@ft.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

prof. Boris Popesko, Ph.D.
popesko@utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.
sula@utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
vojtesek@utb.cz

Fakulta humanitních studií

PhDr. Mgr. Petr Snopek, PhD.
snopek@utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
mtomastik@utb.cz

Klub absolventů UTB spadá do kompetence Prorektorky pro vnitřní a vnější vztahy, e-mail prorektor-vztahy@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít