Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mobility zaměstnanců

Jste zaměstnancem UTB a chcete učit na zahraniční univerzitě, zvýšit si kvalifikaci, podívat se, „jak se to dělá jinde“, načerpat inspiraci nebo se zdokonalit v cizím jazyce? V rámci programu Erasmus+ můžete vycestovat na výukový pobyt nebo školení. Mimo program Erasmus+ máte další možnosti, které můžete prozkoumat v menu.

Fakulty a součásti

Zavřít