Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Magisterské studium

Přijímací řízení

Prohlubte vědomosti získané v předchozím studiu, vypilujte je praxí a staňte se opravdovými specialisty ve svém oboru. Tři jednoduché kroky vám ukáží, jak správně začít.

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení. Jak na to vám poradíme na webu Centra pro studenty se SP.

1. Podejte si přihlášku

Přihlášku nemusíte posílat poštou, stačí, když ji vyplníte a odešlete elektronicky prostřednictvím E-přihlášky.

E-přihláška

Termíny pro podání e-přihlášky

Pohlídejte si termíny! Přihlášky do magisterských programů můžete posílat už začátkem nového roku. Deadliny pro jejich podání jsou obvykle v průběhu jara.

Nestihli jste podat přihlášku? To je nám líto, ale ještě je tu šance. Fakulty často vypisují i další kola přijímacího řízení, které zveřejníme zde i na stránkách fakult.

Fakulta technologická Start Deadline Poplatek
Všechny magisterské programy 2. 1. 2024
25. 8. 2024 460 Kč
Fakulta managementu a ekonomiky Start Deadline Poplatek
Všechny magisterské programy (1. kolo) 3. 1. 2024 30. 4. 2024 460 Kč
Fakulta multimediálních komunikací Start Deadline Poplatek
Arts Management leden 2024 30. 4. 2024 930 Kč
Marketingová komunikace leden 2024 31. 3. 2024 690 Kč
Design leden 2024 31. 3. 2024 930 Kč
Multimédia leden 2024 31. 3. 2024 930 Kč
Marketing Communication prosinec 2023 30. 5. 2024 930 Kč
Animovaná tvorba leden 2024 31. 3. 2024 930 Kč
Teorie a praxe audiovizuální tvorby leden 2024 31. 3. 2024 930 Kč
Fakulta aplikované informatiky Start Deadline Poplatek
Všechny magisterské programy (1. kolo) 1. 11. 2023 31. 5. 2024 460 Kč
Fakulta humanitních studií Start Deadline Poplatek
Všechny magisterské programy 9. 11. 2023 31. 3. 2024 460 Kč (690 Kč pokud je součástí přijímacího řízení přijímací zkouška)
Fakulta logistiky a krizového řízení Start Deadline Poplatek
Všechny magisterské programy leden 2024 duben 2024 460 Kč

Poplatek za podání E-přihlášky

Administrativní poplatek za přihlášku zaplaťte nejlépe hned při jejím podání. Pokud zapomenete, ještě vás upozorníme e-mailem nebo telefonicky, ale vždy je lepší mít vše pod kontrolou.

Platit můžete kartou, převodem, nebo hezky po staru složenkou. Platební možnosti a údaje pro platbu najdete v záložce Info a platba ve vaší e-přihlášce. V e-přihlášce můžete sledovat i to, zda byla přihláška přijata a zaplacena. Pokud se potvrzení o přijetí platby do 10 dnů od platby neobjeví, raději prosím kontaktujete studijní oddělení fakulty.

Název banky: Komerční banka Zlín
Číslo účtu: 27 – 1925270277/0100
Specifický symbol: oborové číslo, které vám je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
Variabilní symbol: variabilní symbol se liší podle fakulty, na kterou si přihlášku podáváte

 • FT – 2903602990
 • FAME – 5903602990
 • FMK – 4903602990
 • FAI – 3903602990
 • FHS – 6903602990
 • FLKŘ – 2103602990

IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501 0000 0027 1925 2702 77

2. Běžte na přijímačky

Některé fakulty přijímačky mají, některé ne. To podstatné najdete zde, ale nezapomeňte si projít i podrobné informace k přijímačkám na stránkách fakult. Pokud se vás přijímačky týkají, dáme vám v dostatečném předstihu vědět termíny jejich konání.

Fakulta technologická – Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o vašem přijetí je i příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia. Čím dřív tedy přihlášku pošlete, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka. ► Informace k přijímačkám na webu FT

Fakulta managementu a ekonomiky – Pro přijetí si stačí podat přihlášku a doložit ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. ► Informace k přijímačkám na webu FaME

Fakulta multimediálních komunikací – Pro studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), studijní program Teorie a praxe animované tvorby a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška.

Přijímací zkouška pro studijní program Arts Management, prezenční i kombinovaná forma se skládá z talentové zkoušky a ústní zkoušky. Při kombinované formě studia je nutné uvést dvouletou praxi v oblasti arts managementu a kulturním sektoru.

Uchazeče o studium programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, v prezenční formě, čekají přijímací zkoušky – test znalostí z oboru marketingu a marketingových komunikací a test znalosti anglického jazyka. Uchazeči do kombinované formy studia musí zvládnout test z oboru marketingu a marketingových komunikací a doložit alespoň dvouletou praxi v tomto oboru. ► Informace k přijímačkám na webu FMK

Fakulta aplikované informatiky – Pro přijetí si stačí podat přihlášku a doložit ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. ► Informace k přijímačkám na webu FAI

Fakulta humanitních studií – Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny podmínky přijímacího řízení. Studenty budeme přijímat, dokud nezaplníme všechna volná místa. ► Informace k přijímačkám na webu FHS – Navazující magisterské studium | Pětileté magisterské studium

Fakulta logistiky a krizového řízení – Pro přijetí si stačí podat přihlášku a doložit ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. ► Informace k přijímačkám na webu FLKŘ

3. Kdy a jak se dozvíte výsledek?

O přijetí rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Uchazečům, kteří budou navrženi k přijetí (až po doložení maturitního vysvědčení obdrží uchazeči rozhodnutí o přijetí ke studiu), elektronicky odešleme oznámení o navržení k přijetí spolu s informacemi k zápisu do studia.

Uchazečům nepřijatým ke studiu bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou neprodleně po rozhodnutí děkana fakulty.

Stav můžete sledovat i online po přihlášení do vaší e-přihlášky.

Co se stane, když nestihnete zápis?

Pokud nepřijdete na zápis v daném termínu a ani se z něj neomluvíte, bude to fakulta brát jako váš nezájem studovat v daném oboru a vaše místo se nahradí jiným studentem.

Nemůžete se zúčastnit zápisu?

Když předem víte, že vám termín zápisu nevyhovuje, nabízí se vám dvě možnosti:

 • Zmocněte jinou osobu
  Zmocněnci předejte plnou moc, která musí být zpracována v písemné podobě. Uveďte v ní svoje údaje i údaje zmocněné osoby, důvod plné moci, podpis zmocnitele i zmocněného a datum. Zmocněnec přijde na zápis místo vás a dodá všechny potřebné doklady, které jsou uvedeny v pozvánce k zápisu.
 • Pošlete omluvu na studijní oddělení fakulty a domluvte si jiný termín
  Pokud se v daný termín nemůžete zúčastnit vy, ani jiná osoba, pošlete omluvu na studijní oddělení příslušné fakulty a domluvte se na alternativní možnosti zápisu. Všechno jde, když se chce, musíte však o tom dát co nejdřív vědět!

Co když se nedostanete?

Stát se to může, ale nezoufejte! Není konec, pokud jste se umístili těsně „pod čarou“. Všichni přijatí studenti nemusí nastoupit a jejich místa se obsazují studenty podle dosaženého pořadí. A když to nevyjde ani tak, svět se nezhroutí. Zkusíte to příští rok! 🙂

Co by vás mohlo také zajímat

Fakulty a součásti

Zavřít