UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět
kontakty

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika TEL +420 576 038 120 FAX +420 576 032 121 70883521 DIČ CZ70883521 Datová schránka ahqj9id E-podatelnapodatelna@utb.cz Facebook https://www.facebook.com/UTBZlin Instagram https://www.instagram.com/utbzlin Youtube https://www.youtube.com/c/UniverzitaTomášeBativeZlíně Twitter https://twitter.com/univerzitatbati

Telefonní seznam

Instrukce pro podávajícího

Rektorát UTB

Rektor

TEL:+420 576 032 222 E-mailrektor@utb.cz Kancelář:U13/419

Kvestor

TEL:+420 576 032 777 E-mailkvestor@utb.cz Kancelář:U13/319

Prorektor pro pedagogickou činnost

TEL:+420 576 032 240 E-mailprorektor-pedagogika@utb.cz Kancelář:U13/425

Prorektor pro tvůrčí činnosti

TEL:+420 576 032 280 E-mailprorektor-vyzkum@utb.cz Kancelář:U13/328

Prorektor pro mezinárodní vztahy

TEL:+420 576 034 131 E-mailprorektor-mezinarodni@utb.cz Kancelář:U13/427

Prorektor pro sociální záležitosti

TEL:+420 576 032 216 E-mailprorektor-socialni@utb.cz Kancelář:U13/423

Prorektor pro celoživotní vzdělávání

TEL:+420 576 032 270 E-mailprorektor-celozivotni@utb.cz Kancelář:U13/422

Organizační struktura

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

TEL:+420 576 031 336 E-mailstudium@ft.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

TEL:+420 576 032 312 E-mailstudium@fame.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

TEL:+420 576 034 210 E-mailstudium@fmk.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

TEL:+420 576 035 255 E-mailstudium@fai.utb.cz

Fakulta humanitních studií

TEL:+420 576 032 024 E-mailstudium@fhs.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

TEL:+420 576 032 080 E-mailstudium@flkr.utb.cz

Univerzitní institut

TEL:+420 576 038 120 E-mailuni@utb.cz

Koleje a menza

TEL:+420 576 036 161 E-mailsekretariat@kmz.utb.cz

Knihovna UTB

TEL:+420 576 038 130 E-mailknihovna@utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti