UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Česká republika TEL +420 576 038 120 FAX +420 576 032 121 70883521 DIČ CZ70883521 Datová schránka ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz   Ochrana osobních údajů  (Instrukce pro podávajícího) Facebook https://www.facebook.com/UTBZlin Instagram https://www.instagram.com/utbzlin Youtube https://www.youtube.com/c/UniverzitaTomášeBativeZlíně Twitter https://twitter.com/univerzitatbati

Telefonní seznam

Rektorát UTB

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Rektor TEL:+420 576 032 222 E-mail: rektor@utb.cz Kancelář:U13/419

RNDr. Alexander Černý

Kvestor TEL:+420 576 032 666 E-mail: kvestor@utb.cz Kancelář:U13/319

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Pověřen výkonem funkce Prorektora pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 032 240 E-mail: prorektor-pedagogika@utb.cz Kancelář:U13/426

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Pověřen výkonem funkce Prorektora pro tvůrčí činnost TEL:+420 576 038 040 E-mail: prorektor-vyzkum@utb.cz Kancelář:U11/406, U13/328

Mgr. Pavel Krutil

Pověřen výkonem funkce prorektora pro mezinárodní vztahy TEL:+420 576 032 032 E-mail: prorektor-mezinarodni@utb.cz Kancelář:U13/427

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Pověřena výkonem funkce Prorektora pro sociální záležitosti TEL:+420 576 032 405, +420 576 032 216 E-mail: prorektor-socialni@utb.cz Kancelář:U2/410, U13/423

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

Pověřen výkonem funkce Prorektora pro celoživotní vzdělávání TEL:+420 576 032 270 E-mail: prorektor-celozivotni@utb.cz Kancelář:U13/422

Organizační struktura

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

TEL:+420 576 031 336 E-mail: studium@ft.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky

TEL:+420 576 032 312 E-mail: studium@fame.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací

TEL:+420 576 034 210 E-mail: studium@fmk.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky

TEL:+420 576 035 255 E-mail: studium@fai.utb.cz

Fakulta humanitních studií

TEL:+420 576 032 024 E-mail: studium@fhs.utb.cz

Fakulta logistiky a krizového řízení

TEL:+420 576 032 080 E-mail: studium@flkr.utb.cz

Univerzitní institut

TEL:+420 576 038 120 E-mail: uni@utb.cz

Koleje a menza

TEL:+420 576 036 161 E-mail: sekretariat@kmz.utb.cz

Knihovna UTB

TEL:+420 576 038 130 E-mail: knihovna@utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti