Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený rektorem

Personální odbor

Vedoucí personálního odboru TEL:+420 576 032 204 E-mail: vedouci-personalni@utb.cz Kancelář:U13/216

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 215 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/214

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 225 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/214

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 213 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/214

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 236 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/218

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 239 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/218

Fakulty a součásti

Zavřít