Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Rektorát – úsek řízený rektorem

Personální odbor

Personální oddělení

Vedoucí personálního oddělení TEL:+420 576 032 204 E-mail: vedouci-personalni@utb.cz Kancelář:U13/216

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 225 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/214

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 213 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/214

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 236 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/218

Referent personálního odboru TEL:+420 576 032 239 E-mail: personalni@utb.cz Kancelář:U13/218

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

Více informací najdete na stránkách Oddělení rozvoje lidských zdrojů a webu Kariéra na UTB.

Vedoucí oddělení rozvoje lidských zdrojů TEL:+420 576 032 215 E-mail: orlz@utb.cz Kancelář:U13/0140

Specialistka rozvoje lidských zdrojů TEL:+420 576 033 048 E-mail: kariera@utb.cz Kancelář:U13/0139

Specialistka rozvoje lidských zdrojů TEL:+420 576 032 808 E-mail: orlz@utb.cz Kancelář:U13/0139

Fakulty a součásti

Zavřít