Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

UTB intenzivně spolupracuje s firmami, organizacemi veřejné správy, s neziskovými organizacemi i živnostníky. Prostřednictvím svých vědecko-výzkumných pracovišť nabízí univerzita realizaci smluvního výzkumu podle požadavků firem, řešení společných výzkumných projektů, odborné konzultace i transfer technologií do praxe. Job Centrum UTB ve spolupráci s firmami zprostředkovává pracovní místa studentům a absolventům UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít