Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Střední školy

Středoškolská odborná činnost

V rámci prestižní soutěže SOČ (Středoškolské odborné činnosti) se středními školami spolupracují Fakulta technologická a Fakulta aplikované informatiky. Středoškoláci se v soutěži učí základům vědeckého zkoumání, psaní vědeckých prací, týmové spolupráci a schopnosti prezentovat výsledky své práce před odbornou porotou. Na základě dohody mohou fakulty středním školám pomoci s výběrem témat, případně i s odbornými konzultacemi, poskytnutím laboratoří apod. Nejčastěji se opět pracuje se studenty fakultních středních škol.

Kontakty:

Fakulta technologická: Mgr. Martina Bučková, Ph.D., buckova@utb.cz, tel. +420 576 031 337
Fakulta aplikované informatiky: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D., kubalcik@utb.cz; tel. +420 576 035 198

Zavřít

Fakulty a součásti