Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O univerzitě

Udržitelnost

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, kterou rozvíjíme na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti.

Naší hlavní rolí je vzdělávání zaměstnanců, studentů a veřejnosti. S tímto cílem budujeme univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání, zajišťujeme kvalitní výzkum, rozvíjíme udržitelné prostředí, a to při zachování sociální a environmentální odpovědnosti uvnitř i navenek. Součástí role univerzity je spolupráce se státní správou a ostatními vzdělávacími institucemi, protože chceme být součástí rozvoje v regionu.

Myšlenka udržitelnosti je jedním z pilířů kultury uvnitř naší univerzity. Naším cílem je proto spojit úspěch na poli vzdělávacím a vědeckém s ekologickou a sociální odpovědností. Udržitelnost vnímáme jako celostní koncept zahrnující vzdělávací, výzkumný, ekonomický, sociální a ekologický rozměr.

Naše univerzita je tu především pro studenty. Snažíme se, abychom jim poskytli ty nejlepší podmínky pro kvalitní přípravu na budoucí povolání. Toho nelze dosáhnout bez spokojenosti a vnitřní motivace zaměstnanců s ohledem na jejich zdraví a bezpečné pracovní prostředí. Rozvoj zaměstnanců potom závisí na jejich vzdělávání, vztahy na pracovišti a sounáležitosti s naší institucí, regionem i okolním životním prostředí. Nelze opomenout další partnery, kterých se naše činnost dotýká, ať už jsou to regionální či mezinárodní vzdělávací instituce, dodavatelé, veřejná správa a regionální politika, rodiny studentů a zaměstnanců.

Zajištění udržitelnosti je tedy základním cílem naší univerzity, kterého lze dosáhnout pouze komplexní péčí o environmentální prostředí studentů, zaměstnanců a všech zainteresovaných skupin univerzity.

Zdravá univerzita – zpráva o udržitelnosti 2022

Fakulty a součásti

Zavřít