Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O univerzitě

Základní informace

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně tvoří šest fakult, ve kterých si mohou uchazeči vybírat z pestré nabídky technických, ekonomických, informatických, pedagogických, filologických, zdravotnických a uměleckých oborů.

Fakulty

Fakulta technologická je nejstarší fakultou Univerzity Tomáše Bati a její studijní programy směřují do oblasti materiálových věd, polymerů, potravinářství, kosmetiky či ochrany životního prostředí.

Kdo hledá studium ekonomie, může zamířit na Fakultu managementu a ekonomiky, kterou britská společnost Times Higher Education opakovaně označuje za nejlepší českou fakultu v oborech zaměřených na obchod, management, účetnictví a daně.

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakultou, která studentům nabízí maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a rozvoji jejich tvůrčích schopností. Odborníky na informační, bezpečnostní a řídicí technologie a na robotické systémy vychovává zase Fakulta aplikované informatiky, jejíž součástí je také Vědeckotechnický park ICT. Prostory parku jsou určeny nejen pro výzkumnou činnost fakulty, ale také jako zázemí IT firem.

Fakulta humanitních studií poskytuje vzdělání ve filologických, pedagogických a zdravotnických oborech a zabezpečuje jazykovou výuku pro ostatní součásti univerzity.

V neposlední řadě patří k UTB také svým zaměřením unikátní Fakulta logistiky a krizového řízení, jež nabízí studium v programech orientovaných na ochranu obyvatelstva, krizové řízení, environmentální bezpečnost či logistiku, které v České republice nemají obdoby. Tato fakulta jako jediná sídlí v Uherském Hradišti.

Výzkumná centra

Kromě fakult působí na UTB také výzkumná centra, ke kterým se řadí Centrum polymerních systémů. Těžištěm zájmu centra jsou makromolekulární materiály a technologie zohledňující environmentální a socioekonomické potřeby v šesti základních směrech, jimiž jsou zpracování polymerů, environmentální technologie, gumárenské technologie, nanomateriály, biomateriály a energetické a kompozitní materiály.

Dalším výzkumným centrem je Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech, jež se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie. Obě tato centra i Centrum výzkumu obouvání dosahují významných výsledků. V souladu se zaměřením fakult působí na UTB ještě dalších šest výzkumných center. Univerzitní institut UTB pak zajišťuje mimo jiné transfer technologií do praxe, ochranu duševního vlastnictví a spolupráci s průmyslovou sférou.

Fakulty a součásti

Zavřít