Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Nabídka studia

Programy CŽV poskytují tyto fakulty:

Fakulta technologická UTB ve Zlíně v současné době nepořádá pravidelné kurzy CŽV.

Přípravy k přijímacím zkouškám na:

Jazykové kurzy

Kurz českého jazyka pro cizince – CZECH.UTB.CZ

Fakulty a součásti

Zavřít