Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Nabídka studia

Nabídka celoživotního vzdělávání na fakultách

Jazykové kurzy

Jazykové kurzy pro studenty a veřejnost

Potřebujete zdokonalit jazyk kvůli práci? Nestačí vám hodiny jazyka ve škole nebo byste rádi kurz s určitým zaměřením? Vyberte si z naší nabídky kurzů pro studenty a veřejnost, nebo si sami navrhněte výuku na míru přizpůsobenou potřebám vaší firmy. Naši kvalifikovaní a zkušení lektoři vás provedou profesionálně, s chutí a zábavnou formou všemi úskalími jazyka.

Kompletní nabídku jazykových kurzů pro studenty a veřejnost najdete na stránkách Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Jazykové kurzy Fakulty humanitních studií

Kurz českého jazyka pro cizince

Kurzy českého jazyka jsou určeny zejména pro zahraniční uchazeče, kteří mají zájem studovat bakalářský, magisterský nebo doktorský program v češtině. Studium v češtině má totiž jednu nezanedbatelnou výhodu – je bezplatné.

Podrobné informace a přihlášku do kurzu českého jazyka najdete na webu czech.utb.cz.

Kurz českého jazyka

Příprava k přijímacím zkouškám

Fakulta multimediálních komunikací nabízí přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Marketingová komunikace.

Aktuální termíny najdete na stránce Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na webu fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít