Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Nabídka vzdělávacích programů

Prohlédněte si nabídku programů a kurzů celoživotního vzdělávání.
AktuálněEkonomika a managementTechnika, výroba a stavebnictvíTechnologie a hodnocení potravinInformační a komunikační technologieMarketing a komunikaceHumanitní vědy a pedagogikaJazykové kurzyKurzy s mikrocertifikátem


Aktuálně přijímáme přihlášky do těchto kurzů

Zpracování gumárenských směsí

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (až 100 % ceny může uhradit úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Přihlaste se do našeho kurzu, kde získáte základní znalosti z gumárenské technologie a naučíte se postupy pro výrobu gumárenské směsi tak jako pryže, s ohledem na požadované vlastnosti pryže. Naším cílem je, abyste získali praktické know-how, které vám pomůže v každodenní výrobě pryžových komponent.

Budeme se zaměřovat na základní vztahy mezi různými surovinami v gumárenství a jejich zpracováním, abychom dosáhli požadovaných vlastností gumárenské směsi. Kromě toho se naučíte provádět experimentální analýzy, které charakterizují vlastnosti gumárenských směsí a pryže. Tím vytvoříme zpětnovazební smyčku, která nám pomůže lépe porozumět formulaci receptury gumárenských směsí.

Nezapomínáme ani na propojování teoretických znalostí s praktickými potřebami v gumárenské výrobě. Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, takže můžete být jisti jeho kvalitou. Přidejte se k nám a posuňte svou kariéru v gumárenském průmyslu zase o krok dál!

Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25769/2022-5.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech
Délka trvání: 2 semestry – celkem 300 hodin (teoretická výuka 119 h, praktická výuka 181 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: zimní semestr akademického roku 2024/2025
Příjem přihlášek: na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Technolog/technoložka zpracování plastů

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (až 100 % ceny může uhradit úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Tento kurz přinese hlubší porozumění zpracování a využití dostupných polymerních materiálů. Během kurzu se seznámíte s podstatou receptur polymerních materiálů a budete mít možnost prozkoumat jejich materiálové vlastnosti.

Nabídneme vám možnost získat praktické zkušenosti s přípravou a charakterizací polymerních materiálů, a to i s využitím základních technik zpracování. Společně budeme připravovat plastové výrobky a zkoumat jejich užitné vlastnosti. Zvláštní pozornost věnujeme porozumění vztahům mezi surovinami, procesními podmínkami a výslednými vlastnostmi produktů.

Seznámíme vás také s moderními simulačními softwary, které pomáhají optimalizovat procesy zpracování. Tím získáte hlubší vhled do spojení teorie, praxe a technologií v plastikářském průmyslu.

Připojte se k nám a společně objevme fascinující svět polymerních materiálů! Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25770/2022-5.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech, zdravotní způsobilost
Délka trvání: 1 semestr – celkem 152 hodin (teoretická výuka 62 hodin, praktická výuka 90 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: zimní semestr akademického roku 2024/2025
Příjem přihlášek: na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Chemický technik analytik/chemická technička analytička

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (až 100 % ceny může uhradit úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Náš program se zaměřuje na získání znalostí a praktických dovedností v oblasti analytických metod. Nejprve se seznámíte s technikami a metodami teoreticky a poté je budete aplikovat v laboratorních cvičeních.

Laboratorní cvičení pokrývají typické úlohy pro dané metody a výuka je vedena s ohledem na dosažení standardního výstupu analýzy a řešení případných problémů (troubleshooting). Cílem programu je, aby účastníci získali komplexní základy a praxi pro práci v laboratoři a aby prakticky ovládali jednotlivé vybrané metody.

Během kurzu se seznámíte s principy, funkcemi a instrumentací jednotlivých metod, přípravou vzorků, měřením, formou výsledků a jejich interpretací, stejně jako s běžnými aplikacemi a relevantními normami.

Tento dvousemestrální kurz probíhá v prezenční formě a zahrnuje přednášky, cvičení a praktickou výuku. Připojte se k nám a zdokonalte své analytické dovednosti! Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-25767/2022-6.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium) v relevantních oborech, zdravotní způsobilost
Délka trvání: 1 semestr – celkem 152 hodin (teoretická výuka 62 hodin, praktická výuka 90 hodin)
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: zimní semestr akademického roku 2024/2025
Příjem přihlášek:  na emailu cps@utb.cz
Organizátor: Univerzitní institut – Centrum polymerních systémů

Detail programu

Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr a čistá intermitentní katetrizace

Kurz připraví účastníky pro speciální úseky činností, které jsou nutné pro specializovanou práci na lůžkových odděleních a v domácí péči. Cílem kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti v katetrizaci močového měchýře muže, v komplexní péči o nemocné s permanentním močovým katetrem a v péči o nemocného provádějícího čistou intermitentní katetrizaci. Podmínkou pro zařazení do kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře dle zákona č. 96/2004 Sb.

Délka trvání: celková délka kurzu je 35 hodin, z toho odborná praxe v KNTB, a.s. 24 hodin
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: probíhá on-line, registrační formulář
Organizátor: Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Detail programu


Kurzy, do kterých se můžete přihlašovat průběžně

Ekonomika management

Jak si vytvořit business ve 21. století

Přemýšlíte o podnikání, ale nejste si jisti, že máte všechny potřebné informace? Náš kurz vás provede celým procesem od nápadu k založení vlastního podniku. Naučíte se podnikat důležité kroky, jako je volba ideální právní formy podnikání, zajištění financování, možnosti dotací, marketing a řízení firemních procesů.

Kurz spojuje teorii s praxí. Nejprve se seznámíte s teoretickými postupy zakládání podniku, a pak je aplikujete na konkrétních příkladech a postupech. Tak dosáhnete ideálního spojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.

Připojte se k nám a naučte se, jak převést své podnikatelské sny na skutečnost!

Délka trvání: 50 hodin
Forma vzdělávání: prezenční, výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení 1x za 14 dní v pátek odpoledne
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: probíhá
Organizátor: Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Detail programu


Technika, výroba a stavebnictví


Technologie a hodnocení potravin

Gastronomie ve vztahu k výživě člověka

Zajímáte se o moderní gastronomii a zdravou výživu? Náš kurz vám poskytne aktuální informace a praktické zkušenosti týkající se moderních gastronomických trendů a jejich vztahu k lidské výživě jak v české, tak světové gastronomii. Získáte znalosti o gastronomických technologiích, teoretické poznatky o potravinách, jejich nutričním složení, bezpečnosti a kvalitě, a seznámíte se se zásadami výrobní praxe. Správnou úpravu potravin si vyzkoušíte v praxi.

V kurzu se zaměříme i na problematiku nutriční hodnoty pokrmů a jejich vlivu na výživový stav člověka.

Tento kurz je určen široké veřejnosti, která má zájem o získání, prohloubení, rozšíření nebo změnu kvalifikace v oblasti gastronomie a výživy člověka. Objevte s námi svět gastronomických inovací a výživových trendů!

Délka trvání: Délka kurzu je celkem 50 hodin. Výuka probíhá jednou za 14 dní v pátek odpoledne formou přednášek a praktických cvičení.
Forma vzdělávání: prezenční
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Detail programu


Informační a komunikační technologie

Technologie WWW

Cílem kurzu je seznámit posluchače s postupem tvorby dynamických webových stránek. Postupně budou prezentovány a prakticky cvičeny následující technologie: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Při tvorbě moderní webové stránky se nelze vyhnout používání dalších technologií, např. AJAX a využití podpůrných knihoven pro JavaScritpt (např. jQuery). Dynamické webové stránky předpokládají přístup do databáze, v kurzu byla zvolena databáze MySQL pro její velké rozšíření na serverech v Internetu, které poskytují hosting. V průběhu kurzu jsou všechny technologie prakticky procvičovány na příkladech. Po absolvování kurzu získá posluchač základní znalosti pro tvorbu dynamických webových stránek.

Délka trvání: 50 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Začínající správce podnikových počítačových sítí

Cílem kurzu je zvýšit odborné znalosti pracovníků spravující počítačové sítě v malé nebo střední firmě. Obsah přednášek: Základní síťové terminologie, historie počítačových sítí, dělení sítí. Přenosová média, přenos signálu, fyzické a logické topologie, principy přístupových metod, normování a standardizace. Datagaramová služba, virtuální spoj, potvrzování PDU, síťové protokoly TCP/IP, adresování v sítích IPV4 a IPV6. Problematika připojení jednotlivých PC a malých sítí do Internetu. DNS, firewaly, překlad adres, směrování v sítích a VPN. Přepínání v sítích a VLAN. Zálohování dat. Záložní zdroje. Řešení problémů na síti. Obsah cvičení: Základní konfigurace směrovačů v LAN pomocí protokolů RIP a OSPF. Základní konfigurace přepínačů v LAN včetně VLAN pomocí protokolů VTP a STP. Základní konfigurace WAN sítí pomocí protokolů PPP a Frame Relay.

Délka trvání: 70 hodin (35 hodin přednášky, 35 hodin cvičení)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Začínáme s digitální fotografií

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s digitální fotografií a s digitálním fotoaparátem. Na danou problematiku bude pohlíženo jak z pohledu teoretického, tak i praktického. V teoretické rovině bude pozornost zaměřena zejména na oblasti digitální fotografie versus klasická fotografie, základní prvky digitálního fotoaparátu a jejich princip, základní pojmy z oblasti digitální fotografie (pixel, dpi, bit, bitová hloubka, histogram, skládání barev), základní funkce digitálního fotoaparátu a základní pravidla pro vytváření dobrých fotografií.

Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru pro úpravu a editaci digitální fotografie. Tematicky bude praktická část směřována do oblasti stažení fotografií do počítače a jejich organizace, prvotní úprava fotografie (otočení, ořez, úprava vad, změna rozměrů), celoplošné úpravy fotografie (vylepšení expozice, histogram, úrovně, barvy), úprava fotografie ve výběru (nástroje pro retuš, fotomontáž), obrázkové efekty, tisk a export fotografií (vytváření kalendářů, sestav a použití různých šablon), publikování fotografií na webu. Kurz je určen pro posluchače z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem se seznámit s problematikou digitální fotografie a digitálního fotoaparátu.

Délka trvání: 40 hodin (výuka probíhá v blocích po 4 hodinách)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Základy práce s databázemi

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s relačními databázovými systémy. Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru MS Access, určeného pro tvorbu a zpracování jednoduchých databází. Kurz je určen zájemcům, kteří mají základní znalosti práce s PC a potřebují zvyšovat svou informační gramotnost v oblasti databázových systémů a udržovat, rozšiřovat či prohlubovat svou kvalifikaci. Případné základní znalosti programování jsou výhodou. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno vytvořením vlastního projektu.

Délka trvání: 40 hodin (výuka probíhá v blocích po 4 hodinách)
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu

Základní certifikační kurz – Inteligentní elektroinstalace KNX

Vzdělávací plán programu sestává z následujících témat: KNX argumentace systému, KNX komunikace
KNX topologie, KNX telegram TP1, KNX sběrnicové přístroje TP1, KNX přenosové vedení PL110, KNX instalace TP1, KNX projektování ETS Professional, KNX uvedení do provozu ETS, KNX diagnostika a vyhledávání chyb ETS.

Délka trvání: 40 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: na stránkách KNX , z.s. v sekci Školicí střediska a typy kurzů
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně ve spolupráci s firmou Schneider Electric, s.r.o., kontaktní osobou za UTB je Ing. Martin Zálešák, CSc., e-mail: zalesak@utb.cz 

Detail programu

Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi

Kurz je zaměřen na skupinu zájemců z praxe (konstruktéři elektronických zařízení, pracovníci provádějící zkoušky, vývojoví pracovníci, řízení kvality apod.). V kurzu jsou pouze v nezbytné míře představeny teoretické základy EMC, které vychází z praktických potřeb průmyslových technologií nebo se vyskytují v běžné konstrukční praxi. Kurz je doplněn příklady z řady reálných praktických měření, které jsme v uplynulých letech (2006 dosud) na Ústavu elektroniky a měření FAI UTB Zlín prováděli. Jedná se o měření z oblasti EMI a EMS a měření z oblasti týkající se ochrany před elektrostatickým nábojem (ESD). Účastníci kurzu projdou laboratorními cvičeními.

Délka trvání: 20 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: po naplnění potřebného počtu zájemců
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Detail programu


Marketing a komunikace

Komunikace – vyjednávání

Obsahem kurzu je příprava strategie vyjednávání a rozvoj vyjednávacích schopností a technik s cílem dosáhnout dohodu, a to v rámci interního vyjednávání v organizaci nebo při vyjednávání s dodavateli a zákazníky. Účastníci si za pomoci modelových situací natrénují, jak prolomit ledy na začátku vyjednávání, jak se dostat ze slepé uličky, jak dospět k dohodě a ukončit vyjednávání. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu

Marketing služeb

Obsahem kurzu je metodické a věcné vedení při přípravě marketingového plánu ve firmě poskytující služby. Účastníci krok po kroku realizují situační analýzy, navrhují poslání, formulují strategie a cíle pro firmu poskytující služby a poté plánují jednotlivé prvky marketingového mixu služeb při zohlednění jejích vlastností.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu

Public relations

Obsah kurzu: pochopení základních principů spolupráce s médii, psaní tiskových zpráv, vyhodnocování efektivity mediálních výstupů, využití krizové komunikace pro budování image značky, osvojení dovedností efektivní komunikace, vytváření “příběhů” pro prezentaci značek, sdělování negativních informací pozitivním způsobem.

Délka trvání: 6 hodin
Forma vzdělávání: bude upřesněno
Datum zahájení: bude upřesněno, předpokladem je naplnění minimálního počtu 6 účastníků
Příjem přihlášek: průběžně
Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Detail programu


Humanitní vědy a pedagogika

Kurz znakového jazyka

Jedná se o rekvalifikaci akreditovanou MŠMT (až 100 % ceny může uhradit úřad práce – pro více informací navštivte web Jsem v kurzu).

Tento kurz vám zprostředkuje základy českého znakového jazyka a jeho využití v praxi. Naučíte se jednoruční a obouruční prstovou abecedu a základní pozice rukou při znakování v různých situacích.

Během kurzu se seznámíte s mnoha oblastmi znakování, jako jsou seznámení, pozdravy, představení, otázky, osobní zájmena, krátké odpovědi, slovesa, rodina, čas, barvy, doprava, bydlení, zdraví, kultura, sport, povolání, volný čas, příroda, geografie, nákupy, móda, jídlo a mnoho dalších.

Klademe důraz na správnou gramatiku a používání mimiky při znakování, a také na zpětnou vazbu. Získané dovednosti a znalosti si procvičíte ve volných konverzačních cvičeních a budete se učit i zásady tlumočení.

Kromě toho se naučíte základy surdopedie a principy komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Kurz kombinuje teoretickou výuku, procvičování a praxi v zařízeních pro sluchově postižené.

Po absolvování kurzu budete schopni plynule a spontánně konverzovat ve standardních situacích a porozumíte specifické kultuře lidí se sluchovým postižením. Přidejte se k nám a otevřete si dveře k nové formě komunikace! Jde o rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-11578/2023-2.

Délka trvání: 245 hodin (181 teorie a procvičování, 64 h praxe)
Forma vzdělávání: prezenční (každé pondělí a středu od 16:00 do 20:00h)
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: probíhá na e-mailu celozivotni@utb.cz 
Organizátor: UTB ve Zlíně


Jazykové kurzy

Kurz českého jazyka pro cizince

Kurzy českého jazyka jsou určeny zejména pro zahraniční uchazeče, kteří mají zájem studovat bakalářský, magisterský nebo doktorský program v češtině. Studium v češtině má totiž jednu nezanedbatelnou výhodu – je bezplatné.

Podrobné informace a přihlášku do kurzu českého jazyka najdete na webu czech.utb.cz.

Kurz českého jazyka


Kurzy s mikrocertifikátem

Od akademického roku 2024/2025 začneme nabízet kurzy celoživotního vzdělávání s mikrocertifikátem. O co jde? Mikrocertifikát je elektronický záznam o úspěšném absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na zvyšování nebo změnu vaší stávající odbornosti. Forma studia je flexibilnější a lépe se přizpůsobí vašim životním a pracovním plánům a možnostem. Některé z těchto kurzů budou realizovány online, některé prezenčně nebo budou kombinací obou těchto forem.

Když se stanete vlastníkem mikrocertifikátu, můžete jej sdílet s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a trhu práce, a to doma i v zahraničí. Všechny zainteresované strany by měly obsahu mikrocertifikátů rozumět a zároveň umět ověřit jejich pravost. Více o mikrocertifikátech na našem webu v sekci Mikrocertifikáty.

Bezpečnost a krizové řízení

Vzdělávací program v oblasti krizového managementu a komunikace obsahuje informace o nástrojích krizového managementu. Proberete vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizovou připravenost podniku, kybernetickou i environmentální bezpečnosti v praxi podnikohospodářské sféry i veřejné správy. Získáte znalosti ekonomických aspektů bezpečnostního a krizového managementu a naučíte se odborně a efektivně rozhodovat v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení. Nedílnou součástí kurzu jsou odborné informace z bezpečnostní politiky, které vycházejí jak z legislativy, tak politických korporátních dokumentů.

Délka trvání: 445 hodin (z toho 90 h přímé výuky, 335 h samostudia)
Forma vzdělávání: kombinovaná
Počet získaných mikrokreditů celkem: 20
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: bude spuštěn v září 2024
Organizátor: Fakulta logistiky a krizového řízení
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., e-mail: mtomastik@utb.cz, tel.: 576 038 076

Blockchainové technologie

Jako absolventi kurzu Blockchainové technologie budete schopni se orientovat v oblasti průmyslového využití blockchainu jakožto nové, velmi perspektivní technologie. Cílem je seznámení s vývojem decentralizovaných aplikací v průmyslu, finančních operacích a službách. V jednotlivých tematických modulech kurzu budete seznámeni jednak se samotnou technologií, která se inspirovala v oblasti kryptoměn, tak také analýzou a datovým návrhem decentralizované aplikace jakož i jejich využitím v oblasti kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity).

Délka trvání: 162 hodin (z toho 30 h přímé výuky, 132 h samostudia)
Forma vzdělávání: kombinovaná
Počet získaných mikrokreditů celkem: 7
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: bude spuštěn v září 2024
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA, e-mail: jasek@utb.cz, tel.: 576 035 376

Testování software

V kurzu Testování software získáte základní i pokročilé znalosti v testování software. Na úvod získáte nejen základní teoretické znalosti, ale i dovednosti manuálního testování. Problematika bude probírána v souladu ISQTB úroveň CTFL a tak získáte potřebný základ pro vykonání certifikační zkoušky ISTQB CTFL. Další modul rozšiřuje znalosti z oblasti automatizovaných testů, kdy se naučíte navrhovat testovací případy a testovací sady, osvojíte si tvorbu lokátorů XPath
a automatizovaných testů pomocí nástroje Robot Framework a dalších. Poslední modul je věnován specializované oblasti bezpečnostních testů.

Délka trvání: 169 hodin (z toho 30 h přímé výuky, 139 h samostudia)
Forma vzdělávání: kombinovaná
Počet získaných mikrokreditů celkem: 8
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: bude spuštěn v září 2024
Organizátor: Fakulta aplikované informatiky
Kontaktní osoba: Ing. Petr Žáček, Ph.D., e-mail: zacek@utb.cz, tel.: 576 035 186

Plasty a technologie pro společnost v 21. století

V programu se seznámíte s aktuálními trendy v oblasti environmentálně šetrných polymerních materiálů a technologií na straně jedné a na straně druhé objasnění aktuálních témat týkajících se plastů v kontextu socioekonomických, společenských a legislativních perspektiv. Okruhy probírané látky budou zahrnovat oblasti využití polymerů a jejich výroby. Pozornost bude věnována biorozložitelným polymerům a polymerům z obnovitelných zdrojů, vícekomponentním výrobkům, recyklaci, trvalé udržitelnosti. Diskutovány budou limity a budoucí perspektivy třídění odpadů v ČR a ve světě. Konkrétní techniky recyklace budou představeny a popsány. Získáte také znalosti v oblasti legislativní, posuzování dopadů na životní prostředí i posuzování životního cyklu.

Délka trvání: 75 hodin (z toho 30 h přímé výuky, 45 h samostudia)
Forma vzdělávání: kombinovaná
Počet získaných mikrokreditů celkem: 3
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: bude spuštěn v září 2024
Organizátor: Centrum polymerních systémů
Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., e-mail: sedlarik@utb.cz, tel.: 576 038 013

Transfer poznatků výzkumu a vývoje do praxe

Náplní programu bude seznámení posluchačů s problematikou projektové spolupráce akademického sektoru s aplikační sférou. Součástí programu je oblast projektové podpory a využívání národní i mezinárodních dotačních titulů. Ochrana výsledků a správa duševního vlastnictví doplňuje portfolio nabídky programu, který je primárně určen pro mladé výzkumné pracovníky a pracovnice a zaměstnance ve výzkumu a vývoji ať již akademické či soukromé sféře.

Délka trvání: 75 hodin (z toho 30 h přímé výuky, 45 h samostudia)
Forma vzdělávání: kombinovaná
Počet získaných mikrokreditů celkem: 3
Datum zahájení: bude upřesněno
Příjem přihlášek: bude spuštěn v září 2024
Organizátor: Centrum polymerních systémů
Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., e-mail: sedlarik@utb.cz, tel.: 576 038 013

Vznik těchto kurzů s mikrocertifikátem byl podpořen v rámci projektu ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní Transformace, UTB ve Zlíně financovaného Národním plánem obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024.

Fakulty a součásti

Zavřít